Ne kuliraj nasilje – pobedi ga!!

U okviru programa „Mladi u pokretu“ koji sprovodi Zaječarska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju, Ekonomsko-trgovinska škola iz Bora realizovala je 14. juna 2012. godine akciju „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“

Ne kuliraj nasilje
Učeniti Ekonomsko-trgovinske škole su veoma zanimljivom „predstavom“ privukli pažnju svojih sugradjana na gradskom šetalištu.

Ciljevi programa

Realizovanje akcije „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“ i celokupnog programa „Mladi u pokretu“ imaju za cilj da:

  • Ukaže javnosti na postojeće potrebe i probleme sa kojima se mladi suočavaju i predloži konkretna rešenja;
  • Reši konkretan problem mladih ljudi u svojoj sredini kroz jednokratne akcije;
  • Skrene pažnju nadležnih na konkretne probleme koji pogađaju mlade ljude i predloži moguća rešenja istih.

Problem koji je sve učestaliji među školskom populacijom odnosi se na vršnjačko nasilje i na ostale njegove oblike, koji jednim delom proističu iz međusobnog nerazumevanja, gledanja neadekvatnog TV programa, loše isplaniranog i koncipiranog slobodnog vremena kao i neadekvatnog sadržaja u lokalnim sredinama za ispunjavanje istog.

Posledica toga je povučenost u sebe koja prelazi u anksioznost koja se javlja zbog nepostojanja institucija koje mogu da im pomognu u rešavanju problema.

Aktivnosti realizovane  ovim  projektom treba da privuku pažnju široj javnosti na probleme mladih, kojima društvo ne posvećuje dovoljno pažnje, i podstaknu okruženje da na trenutak zaboravi na svoje svakodnevne probleme i pomogne mladima kroz podršku, pružanje adekvatnog saveta i realizacije određenih aktivnosti koje će ih usmeriti na pravi put razvijajući pri tom moralne vrednosti koje su neophodne za formiranje pozitivne ličnosti.

Složićete se da na mladim počiva naša budućnost.

Ne kuliraj nasilje

Najbitnije aktivnosti akcije „Ne kuliraj nasilje, pobedi ga“

Pripadnici Policijske uprave Bor u sastavu: pomoćnik komandira PI – zadužen za rad školskih policajaca,  školski policajac i pripadnik saobraćajne policije održali su predavanje u Ekonomsko-trgovinskoj školi, na temu nasilja pod nazvom “I ja sam školski policajac

Učenici su upoznati sa  različitim vrstama nasilja, nemilim konsekvencama koje mogu nastati, adekvatnom reagovanju u nasilnim situacijama kao i  o načinu kojim se može preduprediti nasilje.

Takođe je obrađena i tema nasilja u saobraćaju, pošto u školi imamo “novopečene” vozače koji neozbiljno shvataju odgovornost koju imaju kao učesnicu u saobraćaju.

Preko flash moba, koji je izveden na gradskom šetalištu, učenici su prikladnom koreografijom i transparentima poslali poruku građanstvu o štetnosti i posledicama koje nasilje može izazvati.

Na taj način je povećana svest o značaju borbe protiv nasilja  i apelovano je da ga ne treba zataškavati, kulirati i raspirivati, već na adekvatan način reagovati.

Saša Biković