Neplatišama će dugove odbijati od plate

Građani koji u roku od osam dana od opomene izvršitelja ne plate zaostale dugove i poreze EPS-u naći će se u situaciji da im dugovi budu odbijeni od plate, penzije, ili pak od štednje. Kao poslednja instanca celokupnog procesa protiv neplatiša navodi se i zaplena imovine.

racun-za-struju

Privatni izvršitelji krenuće od sutra (25.08.) u akciju prinudne naplate nenaplaćenih starih računa za kilovate, s obzirom na to da je EPS već dostavio izvršiteljskim kancelarijama spiskove za prinudnu naplatu dugova za struju.

Slanje izvršiteljskih zaključaka počeće naredne nedelje poštom ili kurirskim službama, a dužnik na koga glasi zaključak ima obavezu da potpiše da je isti primio. U slučaju da uručenje nije uspelo prvog puta, zaključak se nakon 15 dana šalje opet, da bi po drugoj neuspeloj dostavi bio okačen na oglasnoj tabli suda i nakon pet dana smatrano da je dužnik opomenu primio.

Onog trenutka kada izvšitelji prvi put stupe u kontak sa dužnikom, dužnik dobija rok od osam dana da izmiri sve svoje zaostale dugove ili, pak, rok od pet radnih dana da uloži prigovor sudu da ništa ne duguje.

Za to vreme izvršitelji prikupljaju podatke o imovini dužnika: da li radi ili prima penziju, ima li kola, kuću, račun u banci, obveznice, akcije u nekom preduzeću, pokretnu i nepokretnu imovinu itd.

U slučaju neizmirenja duga u roku od osam dana, izvršitelj određuje na kojoj imovini će se sprovesti plenidba. Izvršitelji će popisivati pokretnu imovinu samo ako ne nađu nikakvu drugu pogodnu za izvršenje prinudne naplate.

Međutim, ako izvršitelji ne pronađu nikakvu imovinu i konstatuju potpunu nemaštinu, smatraće se da nema uslova za izvršenje i od njega će se odustati.

Dužnik se u svakom momentu i fazi postupka može javiti kancelariji izvršitelja i zaključiti sporazum o plaćanju na rate. Tada se ne bi određivalo prinudno izvršenje na imovini.

(Novosti, Bor030)