Nezaposleni u Boru teško dolaze do radnih mesta

Nezaposleni u Boru najčešće dobiju ugovor na određeno. Po rečima Sonje Stanković, direktorke borske NSZ, u julu je posao pronašlo 1.355 osoba, i to 1.200 ljudi na određeno vreme, a na neodređeno 155 osoba.

nacionalna-sluzba-za-zaposljavanje-pult

Na evidenciji borske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, dugoročno nezaposlenih ima 68, 5 odsto.  Do posla teško dolaze i mladi do 30 godina starosti, kojih ima 27,8 odsto. Najveći broj nezaposlenih čeka na zaposlenje od jedne do tri godine.

Prema podacima borske filijale NZS, među najčešćim zanimanjima koja su suficitarna nalaze se tehničari svih profila: hemijsko- tehnološki, metalurški, ekonomski i mašinski, kao i maturanti gimnazije i medicinske sestre. Sa druge strane, kod visokoškolaca teže do posla dolaze diplomirani menadžeri, ekonomisti, pravnici, inženjeri metalurgije, profesori razredne nastave i inženjeri menadžmenta.

Danas se veliki broj mladih školuje za menadžere, ekonomiste, pravnike, profesore, dok se ređe opredeljuju za poslove koji se obavljaju napolju, u kojima su teži uslovi rada i za koje je potrebna fizička snaga. Najveće šanse za zapošljavanje na tržištu rada imaju visokoobrazovani profili – inženjeri elektronike, mašinstva i građevine sa odgovarajućim licencama, matematičari, nastavnici stranih jezika, lekari s odgovarajućim specijalizacijama. Teško do posla dolaze i mašinci sa drugim, trećim i četvrtim stepenom stručnosti, a nisu popularni ni poslovi u mašinskoj industriji, iz oblasti tekstila, poljoprivrede i šumarstva.

(Večernje novosti/Bor030)