Nezaposlenim Borankama dodeljeni sertifikati za pohađanu obuku za izradu biznis plana

Sinoć su u Narodnoj biblioteci u Boru uručeni sertifikati polaznicama druge grupe obuke za izradu biznis plana, čime je završen projekat pod nazivom „Put do samostalnog biznisa započinje planiranjem“ u realizaciji Asocijacije za razvoj grada Bora uz finansijsku podršku kompanije Zijin Rakita u okviru pomoći lokalnoj zajednici kroz organizacije civilnog sektora.

Prema rečima Marije Pešić iz Asocijacije za razvoj grada, polaznice su nakon pohađanja trodnevne obuke, koju je vodio stučni predavač iz Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije, osposobljene za samostalnu izradu biznis plana, što je prvi korak pri pokretanju sopstvenog biznisa, tj. prilikom apliciranja za finansijsku pomoć kod Nacionalne službe za zapošljavanje ili drugih donatora koji svoju podršku pružaju u vidu novca ili kupovine opreme.

Analizom nezaposlenih lica na teritoriji grada došlo se do podataka da su žene teže zapošljiva kategorija, naročito one koje su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje duže od godinu dana, te je ideja ove obuke upravo da njih osnaži da svoje ideje sprovedu u delo i sebi obezbede zaposlenje u vidu pokretanja svog biznisa.

„Moja očekivanja vezana za ovu obuku su nadmašena, jer nam je, osim neophodnog znanja, pružila i širi vidik u sferi poslovanja, kao i uvid u sve zakone, propise i načine samozapošljavanja. Pokretanje sopstvenog biznisa je ozbiljan posao, ali uz ovu kvalitetnu obuku i pomoć predavača i organizatora mnogo je lakše odlučiti se na ovaj korak, jer je sada jasnije šta poslovanje predstavlja i na koje sve načine možemo ostvariti svoj cilj“, reči su Nataše Davidović, polaznice ove obuke.

Asocijacija za razvoj grada Bora ovim nezaposlenim Borankama nudi finansijsku, pravnu, knjigovodstvenu i druge vrste pomoći, a u planu su i nove obuke, koje će takođe biti namenjene početnicama u biznisu.