Nivo aflatoksina povećan na 0,25 mikrograma po kilogramu

Po novom pravilniku koji je stupio na snagu, maksimalni dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku povećan je sa 0,05 do 0,25 mikrograma po kilogramu, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Foto: sxc.hu
Foto: sxc.hu

Ovaj pravilnik stupio je na snagu 15. jula, dan nakon objavljivanja u „Službenom glasniku“, a primenjuje se do 31. decembra 2014. godine.

Odluku je donela ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz saglasnost ministra zdravlja.

Naziv tog dokumenta je Pravilnik o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja.

Prethodno je na snagu prvog jula na snagu stupio pravilnik kojim je nivo aflatoksina sa 0,5 smanjen na 0,05 mikrograma po kilogramu.

Pokrajinska vlada protestuje zbog odluke Ministarstva poljoprivrede o povećanju nivoa aflatoksina u mleku i traži da se ta maksimalna dozvoljena vrednost vrati sa 0,25 na 0,05 mikrograma po kilogramu, izjavio je danas vršilac funkcije pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bugarski.

“Granica za dozvoljeni nivo aflatoksina je nakon 15 dana odlukom objavljenom na sajtu Ministarstva poljoprivrede ponovo podignuta za nivo aflatoskina u mleku sa 0,05 na 0,25, pri čemu taj pravilnik važi do 31. decembra. Šta je osnov za promenu iznosa, na osnovu čega je doneta takva odluka i šta možemo da očekujemo od nove godine?”, Navodi poslanica Demokratske Stranke Gordana Ćomić.

„Javnost zahteva da Vlada da detaljne informacije o razlozima za podizanje iznosa aflatoksina”, precizirala je Gordana Ćomić.

(Tanjug)