Nova testiranja uticaja potresa i buke kod ventilacionog okna

U cilju daljeg smanjenja uticaja potresa i buke na lokalno stanovništvo, pre svih na stanovnike Brezonika, 10, 11, 13, 14 i 16. maja, u periodu od 9 do 12 sati, biće izvedena probna miniranja kod ventilacionog okna koje je najbliže ovom naselju.

Foto: Serbia Zijin Copper

Miniranja koja će biti obavljena u tim terminima biće izvedeno i zbog dobijanja relevantnih podataka za izradu tehničke projektne dokumentacije borskog Instituta za rudarstvo i metalurgiju.

Pre početka miniranja oglasiće se kao znak upozorenja tri zvučna signala. Nakon toga, jedan zvučni signal će biti znak da je miniranje završeno.

Rezultati ranijih miniranja pokazali su da je 25. aprila najviša izmerena vrednost buke u decibelima iznosila 86 decibela.  27. aprila 83 decibela, dva dana kasnije, 29. aprila, najviša izmerena vrednost buke u decibelima iznosila je 73.

Probe u maju dale su bolje rezultate, novo buke tokom miniranja 3. maja bio je 69 decibela, 5. maja 68 decibela, a 7. maja najviša izmerena vrednost buke u iznosila je 73 decibela

Za zaptivanje i apsorpciju zvuka upotrebljavaju se troslojne viseće platforme, a na tri strane kanala postavljene su gumene obloge otporne na habanje. Predviđena je i upotreba cerade ili pamučne zvučne izolacije na ulazu u okno, kao i prilagođavanje miniranja segmentiranim nabojem eksploziva i većim brojem minskih bušotina. Dodatno će biti primenjena i mera ispuštanja vode pod pritiskom, na radnoj površini okna.