Nove lične i putne isprave od marta 2008. god.

http://www.mtsmondo.com/slike/vesti/000/851/v85146p0.jpgUmesto plavog pasoša, sa grbom i imenom nepostojeće države, građani Srbije trebalo bi od marta da dobiju nove putne isprave. Tokom ove nedelje trebalo bi da bude objavljeno kada će početi štampanje ovih novih putnih isprava, koje će ujedno biti i prve sa oznakom Srbije posle gotovo stogodišnje pauze.
 

Kako "Bor030" saznaje pasoš Srbije biće u carskoj crvenoj boji, nijansi između crvene i bordo, na prednjoj korici imaće utisnut grb Srbije i tekst ispisan ćirilicom, kažu  u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Prva strana posle korica biće potpuno plastificirana, tako da su praktično u nju uliveni fotografija, podaci, potpis, hologram i različiti vidovi zaštite. Pasoš će imati sedam nivoa zaštite, što će ovaj srpski dokument učiniti vrhunski zaštićenim i u skladu sa evropskim standardima. Kako dodaju u MUP-u, neki vidovi zaštite biće vidljivi, a neki ne. Isprava će garantovati, pre svega, pouzdanost, nepovredivost ličnih podataka sadržanih u dokumentu, sprečavanje eventualne zloupotrebe i obezbediće brzu i jednostavnu identifikaciju pojedinaca. Pasoše će štampati Zavod za izradu novčanica i kovanog novca.  Po najavama, nove putne isprave Srbije izdavaće se sa rokom važenja od 10 godina.

Kako najavljuju u MUP-u, izrada ličnih karata je u toku i taj deo posla takođe će biti uskoro završen. Zbog jedinstvene procedure i tehnologije pasoši će se izrađivati samo u Srbiji, dok će državljani Srbije u dijaspori zahtev za izdavanje pasoša moći da podnesu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva. Srbija ima obavezu da izradi nove pasoše umesto postojećih na kojima je i dalje grb i oznake Savezne Republike Jugoslavije.
Izdavanjem novih putnih isprava biće napravljen jedan korak bliže ka stavljanju Srbije na belu šengensku listu. Očekuje se da će se zbog novih pasoša i olakšavanja viznog sistema povećati i broj građana koji će imati putnu ispravu.

IZDAVANJE
Pasoši će se menjati od 1. marta do 31. decembra 2008. godine. Izdavaće ih policijske uprave ili policijske stanice MUP-a na čijem području je prebivalište, odnosno boravište lica koje podnosi zahtev za izdavanje.

Nove putne isprave Srbije izdavaće se sa rokom važenja od 10 godina.

Obrazac pasoša sadrži prostor za automatsko očitavanje podataka u koji se unose vidljivi alfanumerički podaci na ispravi i zaštitni elementi.

Imena pripadnika nacionalnih manjina biće upisana u izvornom obliku u kojem su upisana u izvod iz matične knjige rođenih.

Izdavaće ih odeljenja MUP-a na teritoriji prebivališta podnosioca zahteva. Rok za izdavanje je 30 dana, a za hitne slučajeve (lečenje u inostranstvu, smrtni slučaj ili teška bolest srodnika, neodložan službeni put) pasoš će moći da se dobije za 48 časova.

OLIMPIJCI
Nove pasoše među prvima bi trebalo da dobiju naši olimpijci. Pokazujući isprave sa imenom i grbom države za koju se takmiče, trebalo bi da u avgustu otputuju na Olimpijske igre u Peking. Ali, isprave bi morali da dobiju po hitnoj proceduri, jer je kraj aprila rok do koga organizatorima moraju da pošalju spisak s registarskim brojevima putnih isprava.