Novi Pravilnik o đačkim ekskurzijama

0
100

Od ove godine đačke ekskurzije će se organizovati po novom Pravilniku o ekskurzijama. Iako još zvanično nije predstavljen školama, već izaziva oštra reagovanja.

 Od ove godine đačke ekskurzije će se organizovati po novom Pravilniku o ekskurzijama. Iako još zvanično nije predstavljen školama, već izaziva oštra reagovanja.
 

 
Novi pravilnik podrazumeva preciznije i strožije kriterijume uz insistiranje na obrazovnom karakteru takvih putovanja. Prema njemu se predviđa da roditelji neposredno odlučuju o putnom pravcu ali takođe, nastavnici i učenici zajedno pripremaju program putovanja ekskurzija. Svaki roditelj dužan je da se saglasi da bi došlo do đačkog putovanja. Zatim škole objavljuju oglas u dnevnim novinama sa planom putovanja. Da bi uopšte mogla da se izabere agencija kojoj će se poveriti putovanje dece, moraju da se pribave najmanje tri validne ponude. To znači da bar tri agencije moraju da imaju licencu za obavljanje delatnosti turizma dobijenu od Ministarstva ekonomije. Po završetku oglasa agencije moraju u školi da preuzmu dokumentaciju u kojoj je razrađen program ekskurzije. O programu ekskurzije takođe odlučuje Savet roditelja, s tim što ta odluka treba da prođe nastavničko veće. Deset dana od preuzimanja dokumentacije iz škole, zainteresovane agencije šalju ponudu školi.
 
Do ponoći u krevet?

Prema novom pravilniku o ekskurzijama, svi đaci će tokom putovanja morati da budu u krevetu najkasnije do ponoći. Osnovci će po novim pravilniku na ekskurzije ići isključivo po Srbiji, a srednjoškolci će moći da putuju i u inostranstvo i to od drugog razreda. Školarci će na ekskurzijama biti i vodiči, a za tu ulogu će se prethodno pripremati u školi.

 

Izveštaj o tome kako je proteklo putovanje ubuduće će direktoru škole podnositi i đaci a ne samo stručni vođa puta i predstavnik agencije. Na eventualne primedbe da agencija nije ispoštovala sve što je ugovorom predviđeno intervenisaće turistička inspekcija. Škole će uz pravilnik dobiti i uputstvo o izvođenju ekskurzija, kao i anketni list za učenike, zahvaljujući kojem će se i zvanično čuti mišljenje đaka o izvedenoj ekskurziji. Pravilnik, uputstvo i anketni list kreirali su stručnjaci u Ministarstvu prosvete.
 
Trajanje ekskurzije
 
Prema Pravilniku, izleti i ekskurzije mogu maksimalno trajati tri dana, dok stariji učenici srednjih škola mogu u inostranstvo putovati na ekskurzije koje traju do sedam dana. Broj dana odobren za ekskurzije takođe onemogućava putovanja izvan Evrope, pa ni roditelji neće moći deci da odobre odlazak u, recimo, Španiju ili Egipat.
 
Pravila putovanja
 
Đaci  neće smeti da putuju noću (od 22 h do 05 h). A prevoznik će biti obavezan da podnese zapisnik o tehničkom pregledu autobusa koje ne sme biti stariji od pet dana, kao i tahografski uložak iz kojeg se vidi šta je vozač radio u prethodna dva dana, da li je vozio ili se odmarao. Na sva putovanja duža od jednog dana sa učenicima kao pratilac mora ići lekar. Svaki roditelj dužan je da razrednom nastavniku i lekaru dostavi zdravstveni list u koji su uneti podaci iz zdravstvenog kartona.
 
Nastavni dani utrošeni za ekskurziju moraju da se nadoknade. O dnevnicama nastavnika koji decu vode na ekskurziju takođe odlučuju roditelji. Ali i to, kao i troškovi za posete muzejima, vožnju gondolom, brodom, ulaznice za diskoteke moraju biti uključeni u cenu ekskurzije. Deci se na licu mesta ne smeju tražiti nikakve pare. Uplaćeni aranžman mora najmanje da bude na bazi polupansiona.

POŠALJITE ODGOVOR

Unesite komentar
Upišite ime