Novo Cerovo će isporučivati 10.000 tona rude dnevno

Novo Cerovo, najmlađi rudnik iz sastava kompanije Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) beleži sve bolje poslovne rezultate, a novi cilj je dostizanje proizvodnje od 10.000 tona rude dnevno.

Foto: Serbia Zijin Copper

Direktor Jian He Yuan recept za uspeh vidi u saradnji svih zaposlenih i dobrom vođenju od strane menadžmenta.

„Ako su menadžeri odlični, onda i ostatak tima funkcioniše kao vojska i svaki posao se obavi dobro. Oduvek verujem da je to recept za uspeh, a u „Novom Cerovu“ je upravo tako“, kaže Jian He Yuan.

On ističe da su da su rukovodioci otvorenog uma, veoma pozitivni i da se nikada ne žale na posao.

„Zajedno pronađemo rešenje za svaki problem na koji naiđemo, jer diskutujemo o svemu i odlično sarađujemo. Dragan (Ilić, prim.aut) je dao šansu mladim ljudima, koji su budućnost ovog rudnika, da se pokažu i dokažu. I, to je bila mudra odluka. U Fabrici drobljenja i mlevenja, u kojoj je prošle godine bilo mnogo poteškoća, prvenstveno zbog čestih zaglava rude, situacija je sada neuporedivo bolja, a i njome rukovodi dobar i stručan menadžerski tim. Uz nesebičnu pomoć zaposlenih, ova fabrika danas odlično radi, a tako i izgleda jer se mnogo pažnje posvećuje i uređenju okoline“, navodi Jian He Yuan.

„Novo Cerovo“ je, kako kaže, daleko manji rudnik od onog u „Velikom Krivelju“ ili Majdanpeku, pa je za godinu dana standardizovan svaki segment poslovanja.

„Postigli smo sve zadate ciljeve po pitanju proizvodnje, iskopina, troškova, uređenja okoline. Iza nas su teška vremena, koja nećemo zaboraviti, a ispred nas je dug put. Naš novi izazov i zadatak jeste dnevna proizvodnja 10.000 tona rude od aprila, pa ćemo dati sve od sebe da i u tome uspemo. Iz dana u dan postajemo sve bolji“, ponosno ističe direktor Jian He Yuan. 

Površinski kop „Novo Cerovo“ je februara dobio novu upravnu zgradu montažnog tipa, u neposrednoj blizini izrađuje se magacin za rezervne delove, a u planu je i izgradnja nove radionice za popravku mehanizacije.

Ruda do flotacije putuje hidrotransportom 11 kilometara

Fabriku drobljenja i mlevenja u „Novom Cerovu“ čine četiri celine. Tu su primarno, potom sekundarno i tercijarno drobljenje sa prosejavanjem, pogon mlevenja i hidrotransport.

Ruda bakra koju otkopaju rudari mora najpre da prođe „tretman“ u ovim pogonima, pa da dođe do zgušnjivača prečnika 70 metara, da bi odatle ušla u 11 kilometara dugačak cevovod hidrotransporta. Njime „putuje“ oko dva sata do kriveljske flotacije, gde je čeka finalni tretman – flotiranje. Proizvod koji pumpe hidrotransporta usmeravaju ka kriveljskoj flotaciji je gustine 1.300 do 1.350 kilograma po kubnom metru.

„Imamo jednu radnu i jednu rezervnu liniju hidrotransporta. Linija 1 je nova, za nju su kupljene nove „Mecove“ pumpe, dok je linija 2, iako stara, u funkciji i dalje. Ona će „u igru“ kada bude došlo vreme da se servisira prva. Sada bez ikakvih problema hidrotransportom ka kriveljskoj flotaciji otpremamo osam do osam i po hiljada tona rude dnevno, a plan je da za dva meseca sa postojećom opremom dokažemo i kapacitet od 10.000 tona rude“, kaže rukovodilac Fabrike drobljenja i mlevenja u „Novom Cerovu“ Dragan Perić.

Pre novih pumpi nabavljenih za hidrotransport, Fabrika drobljenja i mlevenja dobila je primarnu čeljusnu drobilicu „Norberg Meco 150“ i novu tercijarnu drobilicu HP6.

„Ruda se sa kopa najpre doprema do nove primarne drobilice, odakle sistemom traka dospeva u zatvoreni sklad. Tamo su četiri dodavača, koja „proizvod“ šalju dalje do pogona sekundarnog i tercijarnog drobljenja. Tu se ruda dodatno mrvi i prosejava. U funkciji je, doduše, samo jedno sekundarno sito, ali ćemo za ubrzo osposobiti i drugo. Ruda koja prođe tretman sekundarnog i tercijarnog drobljenja biva i prosejana, a onda odlazi u pogon mlevenja gde se 65 do 70 odsto dodatno usitni na -74 mikrona. Takva odlazi u zgušnjivač, pa odatle u hidrotransport“, pojašnjava Perić.

U Fabrici drobljenja i mlevenja, koja zapošljava 105 radnika, aktuelno je i uređenje okoline i puteva.

„Lepo i sunčano zimsko vreme iskoristili smo da uklonimo stare naslage rude, rastur iz pogona mlevenja i otpadni metal iz kruga fabrike. U januaru i februaru sakupili smo oko 50 tona starog gvožđa koje je trulelo u blizini bazena zgušnjivača i po okolnim putevima. Uređujemo i plato, čistimo prilaze, renoviramo unutrašnje prostorije svih pogona“, rezimira Dragan Perić.