Novo naplatno mesto Toplane

Naplata usluga grejanja kuća, počev od septembra, vršiće se na šalterima JP za stambene usluge Bor, prenose iz Toplane.

toplana-2014

Usluge grejanja kuća zaključno sa avgustom 2015 god. plaćaju se na šalterima JKP “Toplana“ Bor koji se nalaze u prostorijama JKP Vodovod i JP za stambene usluge.
Takođe, plaćanja po sporazumima koji su sklopljeni sa JKP “Toplana“ Bor i plaćanja po tužbama tj. predlozima za izvršenje koje je podnelo JKP “Toplana“ Bor, vrše se na šalterima JKP “Toplana“ Bor ili na tekućem računu JKP “Toplana“ Bor.
Usluge grejanja kuća počev od septembra 2015 god. i nadalje plaćaju se na šalterima JP za stambene usluge Bor. Račune za grejanje kuća od septembra 2015 god. i nadalje fakturisaće JP stambeno.