Novo rekordno zagađenje vazduha

Borani su u novu godinu ušli po starom, sa novim rekordno visokim zagađenjem vazduha. 

Borani su u novu godinu ušli po starom, sa novim rekordno visokim zagađenjem vazduha.

Prvog jutra u 2009.godini najviša dnevna količina supor-dioksida (SO2) izmerena u na mernom mestu u Brezoniku iznosila je 38.171 mikrograma po metru kubnom što je preko 100 puta više od dozvoljenih vrednosti (maksimalna dozvoljena količina SO2 u vazduhu iznosi 350 µg/m3).
Kako bi se zagađenje umanjilo, zaustavljena je proizvodnja u pogonu Topionice i rafinacije bakra (TIR), ali se zbog tehnološkog procesa i nepovoljnih klimatskih uslova (specifična ruža vetrova i nizak vazdušni pritisak) prekomerna količina sumpor-dioksida zadržala nekoliko časova.

Na sledećem grafiku prikazan je nivo SO2 izražen u mikrogramima po metru kubnom tokom jučerašnjeg dana.


izvor grafika: www.sepa.sr.gov.yu

Najugroženije područje bilo je i ovog puta prigradsko naselje „Brezonik“ na koje se spustio sivo-crni „sumporni oblak“. U takvim situacijama se oseca kiseo vazduh, glavobolja i problemi sa disajnim organima.
 
Republika Srbija je preko Ministarstva za NIP i Fonda za zaštitu životne sredine u decembru prošle godine urgentno obezbedila 100 miliona dinara za sanaciju sistema za prečišćivanje štetnih gasova u RTB-u. Ceo posao sa ugradnjom mokrih elektrofiltera i zamenom dotrajalih delova gasovoda između Topinice i Fabrike sumporne kiseline bi trebao da bude gotov za dva meseca posle čeka će vazduh nad Borom biti kvalitetniji, izjavio je nedavno Blogoje Spaskovski, vršilac dužnosti direktora Rudarsko Topioničarskog Basena „Bor“.