NSZ: 17 javnih radova u Borskom okrugu

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) podržaće ove godine 17 javih radova na teritoriji Borskog okruga. Na realizaciji ovih projekata biće angažovano 111 nezaposlenih lica sa ovoh područija. 

Pošumljavanje javlovišta realizovano je preko javnih radova
Pošumljavanje javlovišta realizovano je preko javnih radova

Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje je ove godine odobrio 306 projekata u okviru javnih radova na kojima će posao dobiti 2.271 građanin. Iz budžeta Ministarstva rada zapošljavanja i socijalne politike u ovoj godini je za te projekte izdvojeno 500 miliona dinara, s tim da će 190 miliona od navedenog iznosa biti utrošeno u okviru realizacije javnih radova kroz zajedničke javne pozive Nacionalne službe za zapošljavanje i jedinica lokalne samouprave.

Najviše projekata odobreno je za socijalne, humanitarne i kulturne delatnosti – 144 na kojima će biti zaposleno 923 lica, zatim iz oblasti zaštite životne sredine i prirode – 114 na kojima će se uposliti 956 lica, kao i 48 projekata izgradnje infrastrukture na kojima će raditi 392 lica.

Nezaposleni će raditi na poslovima pomoći starima i socijalno ugroženim licima, zaštiti i očuvanju kulturnog nasleđa, obnavljanju i izgradnji puteva, nasipa, kanala, mostova, kanalizacione i vodovodne mreže, kao i na sanaciji divljih deponija, čišćenju i održavanju obala reka, jezera, kanala, odvoda i javnih površina.
Zaposlenima na poslovima javnih radova mesečno će biti isplaćivane zarade prema stepenu stručne spreme i to 23.000 za I i II stepen, 24.000 za III i IV, 25.000 za V i VI i 26.000 za VII stepen stručne spreme, kao i troškovi dolaska i odlaska sa posla.

Nezaposlena lica angažuju se na period od šest meseci, a prioritet imaju korisnici novčane socijalne pomoći, mladi, višak zaposlenih, stariji od 50 godina, dugoročno nezaposleni, nezaposleni bez kvalifikacija ili niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, pripadnici romske nacionalnosti, ruralno stanovništvo, žene, izbegla i raseljena lica, povratnici prema Sporazumu o readmisiji, deca bez roditeljskog staranja, žrtve porodičnog nasilja i trgovine ljudima, samohrani roditelji i roditelji dece sa smetnjama u razvoju.

U Borskom okrugu biće sprovedeno 17 javnih radova, u trajanju od 1 do 3 meseca, na kojima će biti angažovano 111 nezaposlenih lica.

U opštini Bor odobreno je sprovođenje 8 javnih radova, u Majdanpeku 3, Kladovu 2 i u Negotinu 4 javna rada.

Za sprovođenje javnih radova u Borskom okrugu izdvojeno je 1,5 miliona dinara.

(NSZ / Bor030)