Obaveštenje o planiranom isključenju struje za (utorak) 15. septembar u Boru i Zlotu

Zbog planiranih radova u utorak, 15. septembra, bez električne energije ostaće domaćinstva u Brestovcu i naselju Lakuri.

Iz borske elektrodistribucije obaveštavaju potrošači koji se napajaju iz trafostanice 35/10 kV “Distribucija 1” – kompletan centar grada do III km, Bolničko naselje, Zmajevo i Sever da će u periodu od 6 do – 6.15 časova zbog prebacivanja sa glavnog na rezervno napajanje ostati bez napajanja električnom energijom.

Potrošači koji se napajaju iz trafostanice 35/10 kV “Selište Zlot” – Selište škola, Zlotska Pećina, Manastirište, Ogrez napajanje lektričnom energijom neće imati u periodu od 8 do 14 časova zbog seče rastinja na visokom naponu.

Takođe, potrošači koji se napajaju iz trafostanice 35/10 kV “Dubrava” – izvod Zlot III struju neće imati u periodu od 8 do 14 časova zbog seče rastinja na niskom naponu.