Obaveštenje o testnim miniranjima na ventilacionom oknu rudnika Jama

Kompanija Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper (SZC)) saopštila je da će za potrebe testiranja nivoa buke i potresa na ulaznom ventilacionom oknu rudnika Jama izvršiti miniranja od 17. do 23. maja u periodu od 9 do 12 časova.

„U cilju daljeg smanjenja uticaja potresa i buke, pri izgradnji novog ventilacionog okna rudnika Jama kompanije SZC, na lokalno stanovništvo (baselje Brezonik), istovremeno i zbog dobijanja relevantnih podataka neophodnih za potrebe izrade tehničke projektne dokumentacije borskog Instituta. Kompanija SZC je u poslednje vreme preduzela mere za smanjenje potresa i buke, uključujući postavljanje troslojne viseće platforme za zaptivanje otvora okna na ulazu okna kao mere za zaptivanje i apsorpciju zvuka, zatim postavljanje gumenih obloga otpornih na habanje na tri strane kanala, upotrebu cerade, pamuče zvučne izolacije, ispuštanje vode pod pritiskom na radnoj površini okna, izgradnju potpornog zida u blizini sela, korišćenje sitnog peska za zaptivanje bušotina za miniranje, prilagodjavanje postupka miniranja itd. Podaci o testiranju miniranja (merenja vršena ručnim mobilnim instrumentom za ispitivanje) pokazuju da sve ove mere imaju dobar efekat na smanjenje buke“, navode u Kompaniji.

Do sada je u toku maja izvšeno sedam testiranja, a maksimalna vrednost buke kretala se između 60,3 i 73 decibela, dok je prosečna bila ispod 45 decibela.

Početak miniranja biće oglašen sa tri zvučna signala, dok će jednim signalom biti označen završetak.