Obaveštenje SO SSSS „Topionica Bor“ o toku pregovora za zaključivanje kolektivnog ugovora

Sindikalna organizacija (SO) Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) „Topionica Bor“ obaveštava radnike i javnost o toku pregovora za zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca Topionice i rafinacije bakra (TIR) Bor.

ssss-so-topionica

Obaveštenje dostavljeno našoj redakciji prenosimo u celosti:

 

Obaveštenje članovima SO SSSS „Topionica Bor“ i zaposlenima pogona Topionica Bor, o pregovorima za zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca TIR DOO Bor

Odbor SO SSSS Topionica Bor Članstvo i Zaposlene Pogona Topionica Bor obaveštava:

  1. Da su Pregovori počeli 11.12.2014. godine i da je dogovoreno sa Direktorom TIR DOO Bor i njegovim Pregovaračkim timom da se Pregovori okončaju do 29.01.2015. godine.
  2. Direktor sa Pregovaračkim timom je odlagao zakazane Pregovore jednostano i to:
  • 26.12.2014. god; 29.12.2014. god; 08.01.2015. god; 22.01.2015. god. i 28.01.2015. godine.
  • Na tri održana sastanka pregovoaralo se do člana 75. Kolektivnog ugovora.

Odbor SO SSSS Topionica Bor Članstvo i Zaposlene Pogona Topionica Bor obaveštava:

  1. Da je cilj Poslodavca TIR DOO Bor bio da uspostavi kontrolu i usmeri Pregovore preko Stručne komisije RTB-a, po principu “uzmi, ostavi”, što mi nismo prihvatili.
  2. SO SSSS Topionica Bor, njeni Organi i Članovi Odbora za pregovore NEĆE PRIHVATITI NI JEDNU ODREDBU KU kojom se utvrđuju manja prava i nepovoljniji uslovi rada od važećeg KU TIR DOO Bor od 04.12.2012. godine.

U slučaju da Direktor TIR DOO Bor bude grubo narušavao Zakon u pogledu Pregovaranja i Zaključivanja KU ili u pogledu kršenja primene važećeg KU od 04.12.2012. godine, Predsednik, Odbor i Skupština SO SSSS Topionica Bor, pripremiće, organizovaće, i sprovesti najradikalnije mere u skladu sa Zakonom, Statutom SSSS i svojim Statutom, uz predhodnu konsultaciju i većinsko opredeljenje Članstva.

U Boru, 29.01.2015. god.