Objavljen izmenjeni tender za RTB Bor

Agencija za privatizaciju danas je objavila izmenjeni tender za izbor strateškog partnera za Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor.


Agencija za privatizaciju danas je objavila izmenjeni tender za izbor strateškog partnera za Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor.

Strateški partner će moći da dokapitalizacijom u minimalnom iznosu od 116 miliona dolara stekne 40 odsto vlasništva u novom preduzeću koje će biti formirano spajanjem RTB-a, Rudnika bakra Bor, Rudnika bakra Majdanpek i Topionice i Rafinacije.

Novac od dokapitalizacije koja treba da se spovede u roku od tri godine, namenjen je ulaganju u rudnike i remonte postojeće topionice.

U tenderu je navedeno da je Republika Srbija spremna da finansira izgradnju nove topionice bakra “u skladu sa najboljom dostupnom tehnologijom koja ispunjava sve standarde o zaštiti životne sredine”.

Za izgradnju topionice država će obezbediti kredit po povoljnim uslovima u maksimalnom iznosu od 130 miliona dolara. Ugovorom o kreditu biće predviđena mogućnost zamene potraživanja države po osnovu tog kredita u kapital novog preduzeća.

Pravo učesća na tenderu imaju kompanije koje se bave proizvodnjom, preradom ili trgovinom bakra ili proizvoda od bakra i drugih obojenih metala u prethodne tri godine, a čiji je prihod u 2007. godini veći od 500 miliona dolara.

Rok za slanje zahteva za učesće na tenderu je 3. april, a obavezujuće ponude mogu da se dostave do 21. aprila, uz granciju od 10 miliona dolara.

Ranijim tenderom, objavljenim u novembru prošle godine, bilo je predviđeno ulaganje od 300 miliona dolara za sticanje 67 odsto kapitala borske grupe. Odluku o izmeni tendera Ministarstvo za ekonomiju je donelo zbog toga što je od tada cena bakra na svetskom tržištu pala skoro tri puta, usled ekonomske krize.

RTB je dva puta prodat na tenderu, ali su kuporpodajni ugovori raskidani jer kupci nisu u predviđnom roku isplatili ugovorenu cenu.

Na prvom tenderu kupac je bio rumunski Kuprom, koji je za 70 odsto kapitala RTB-a trebalo da isplati 400 miliona dolara, a na ponovljenom tenderu A-tek nije uplatio cenu od 466 miliona dolara.

 
Izvor: Beta