Objavljen projekat iskopa za proširenje topionice bakra u Boru

Kompanija „Srbija Ziđin Koper“ (Serbia Zijin Copper) podnela je Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu planiranih zemljanih radova neophodnih zbog povećanja kapaciteta topionice bakra.

Na javni uvid tako je stavljen projekat pripremnih radova – iskopa neophodnog za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju topionice u okviru kompleksa Srbija Ziđin Kopera na tri parcele u katastarskoj opštini Bor 2.

Zainteresovana javnost uvid u sadržinu dokumenta može ostvariti u prostorijama Ministarstva ili preko službenog sajta a mišljenja se dostavljaju u roku od 10 dana.

Dokumentacija se može preuzeti sa OVOG linka.

(Bor030 / Tanjug)