Od danas novi uslovi za odlazak u penziju

Od danas, 1. januara 2021, važe novi uslovi za odlazak u starosnu i prevremenu penziju.

Foto: pressfoto (freepik.com)
Granica za žene se pomera za dva meseca, pa će tako žene u 2021. godini u starosnu penziju moći da idu sa 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža.
Za muškarce će važiti isti uslovi kao i 2020. godine, dakle 65 godina života i najmanje 15 godina staža.
Osim ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža, bez obzira na godine života.
Od 1. januara se menjaju i uslovi za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, pa će muškarcima biti potrebno 40 godina staža i 59 godina života, a ženama najmanje 39 godina i četiri meseca staža i 58 godina i četiri meseca života.
U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, a ukupan iznos umanjenja može maksimalno da iznosi 20,4 odsto.
Ukoliko je osiguranik želeo da ostvari pravo na penziju po uslovima iz 2020. godine, trebalo je da raskine radni odnos najkasnije do 30. decembra kako bi se najkasnije 31. decembra podneo zahtev za penziju.
Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u toj godini.
(Tanjug)