Od danas obavezna prijava turista u nekategorisanim ugostiteljskim objektima

Vlasnici nekategorisanih ugostiteljskih objekata u Srbiji od danas su obavezni da prijavljuju domaće i strane turiste preko centralnog informacionog sistema (eTurista), objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Oni su dužni i da podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

U slučaju da vlasnici nekategorisanih objekata ne ispune tu obavezu o tome će biti obaveštena turistička inspekcija i služba za strance MUP-a.

Negategorisanim objektima se smatraju hosteli, prenoćišta, konačišta, konaci, hoteli, hanovi, etno kuće, salaši, vile, kampovi, kamping odmorišta, kao i objekti za smeštaj nautičkog turizma i lovnog turizma.

Lokalne samouprave imaju obavezu da vode evidenciju ugostitelja i ugostiteljskih objekata, koji usluge smeštaja pružaju u nekategorisanim ugostiteljskim objektima, kao i kategorisanim objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva, i da ih unesu u centralni informacioni sistem.

Prekršajne kazne za neispunjenje ovih obaveza za odgovorna lica u lokalnoj samoupravi su od 50.000 do 100.000 dinara.

Resorno ministarstvo je ukazalo da od danas eTurista postaje jedini izvor podataka Republičkog zavoda za statistiku o turizmu.

(Beta)