Od sledeće godine osetno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru

Vlada Srbije pravi plan racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru sa kojim bi se počelo već od 2015, prenosi Blic.

vlada-tabla

Pre svega, kako list navodi, računa se da će od ukupno 25.000 ljudi, koji bi, prema predlogu MMF-a, trebalo da ostanu bez posla u javnom sektoru 2015 godine, zahtev za penzionisanje do Nove godine podneti njih oko 19.500.

Država će tako praktično biti primorana da uruči još oko 5.500 otkaza. Uobičajen “prirodni odliv” iz javnog sektora je oko 10.000 ljudi godišnje, a njih obično odmah zamene novi zaposleni, što sada, s obzirom na važeću meru zabrane novog zapošljavanja, neće moći da bude sprovedeno.

Prave se ozbiljne analize, a u pripremi su i nova zakonska rešenja poput novog Zakona o platnim razredima.

U delovima javnog sektora, gde ima neproduktivnih radnih mesta i klasičan višak zaposlenih, biće više otpuštanja, a jasno je da će se ići i na nova zapošljavanja tamo gde se to pokaže racionalnim, piše Blic.

Budžetom za narednu godinu, kako saznaje Blic, odrediće se iznos potreban za otpremnine viškova zaposlenih.

Prema okvirnim procenama, odlazak svakog zaposlenog državu može da košta i do 5.000 evra.

U svemu ovome važnu ulogu će, kako prenosi Blicu, imati i konačno formiranje preciznog Centralnog registra zaposlenih u javnom sektoru.

Ova baza podataka sadržaće ime, funkciju i zaradu svakog kome je država poslodavac, a za konačnu realizaciju tog posla određena je prva polovina naredne godine.

(Tanjug)