Odbijeno proglašenje liste „Izbor postoji – Irena Živković“

Izborna komisija opštine Bor odbila je proglašenje izborne liste „Izbor postoji – Irena Živković“ jer u zakonskom roku nisu uklonili utvrđene nedostatke.

Predstavnici grupe građana „Izbor postoji – Irena Živković“ izbornu listu sa 12 kandidata za odbornike dostavili su Izbornoj komisiji opštine Bor 13.februara u 23 sata i 40 minuta.
Uvidom u materijal, Izborna komisija je utvrdila da je ova grupa građana dostavila neispravno popunjene obrasce izborne liste, saglasnost nosioca izborne liste da bude njen nosilac, izjavu kojom se prihvata kandidatura za odbornika, spisak birača koji podržavaju listu i izjavu birača.

Kako se navodi u obrazloženju rešenja kojim je odbijeno proglašenje ove liste, ovi obrasci su neispravni jer nisu usklađeni sa Sporazumom o formiranju GG „Izbor postoji – Irena Živković“ od 24.januara.

„U svim napred navedenim obrascima naziv podnosioca izborne liste i naziv izborne liste nisu istovetni sa nazivom podnosioca izborne liste i nazivom izborne liste u Sporazumu o formiranju grupe građana “Izbor postoji – Irena Živković” od 24.januara, koji je jedino ispravan i validan jer su ga potpisala 10 građana, što je u skladu sa Odlukom o obaveznim elementima koje treba da sadrži sporazum o obrazovanju grupe građana u cilju podnošenja izborne liste za izbor odbornika u SO Bor od 16.januara ove godine i članom 24. Uputstva za sprovođenje izbora objavljenog u Službenom listu broj 6/18”, navodi u obrazloženju predsednik Izborne komisije Radmilo Guševac.

Sporna je, ističe se u ovom obrazloženju, činjenica da je prilikom predaje izborne liste ova grupa građana, dostavila dva sporazuma o formiranju GG „Izbor postoji – Irena Živković“ , jedan od 23.januara, a drugi od 24.januara, kao i aneks broj 1. ovog sporazuma sa oba ta datuma.

Smatrajući da ovi dokumenti nisu validni, Izborna komisija je zatražila od podnosioca izborne liste „Izbor postoji – Irena Živković“ da ukloni nedostatke, što su oni danas i učinili donoseći Aneks 2. Sporazuma koji je potpisan i overen 15.februara.

I to, smatraju u Komisiji, nije u skladu sa zakonom, jer je moralo da bude overeno pre početka prikupljanja izjava birača koji podržavaju tu izbornu listu i pre preduzimanja drugih izbornih radnji.

„Izborna komisija opštine Bor nije zalazila u razmatranje podnetog Aneksa 2 Sporazuma o formiranju GG „Izbor postoji – Irena Živković“ od 15.02.2018.godine već je konstatovala da podnosilac izborne liste nije postupio po nalogu za otklanjanje utvrđenih nedostataka i u zakonskom roku nije otklonila utvrđene nedostatake”, zaključak je Izborne komisije.