Održana panel diskusija na temu Regionalnog razvoja

Na trećoj panel diskusiji "Srbija u Evropskoj uniji – šta od toga imam JA, šta od toga ima Bor", održanoj u Narodnoj biblioteci u u Boru, predstavljena je strategija Regionalnog razvoja Srbije za period od 2007. do 2012. god. i problem nezaposlenosti u Borskom okrugu.
 

U proteklih šest godina, Srbija je od Evropske agencije za rekonstrukciju dobila 1,27 milijardi dolara za demokratizaciju, pomoć državnoj upravi, izgradnju institucija i za ekonomski i socijalni razvoj. Pitanje je, koliko je od te sume izdvojeno za Borski okrug? Nezaposlenost je jedan od  najvećih problema sa kojima se Srbija suočava, pa poređenja radi, u Borskom okrugu sada ima 13.799 nezaposlenih lica. Vlada Republike Srbije je u okviru Nacionalnog investicionog plana odobrila podsticajna sredstva, u vidu kredita i subvencija, za pospešivanje preduzetništva.