Održan prvi sastanak Radne grupe za rešavanje otvorenih pitanja sa „Zijinom“

Danas je u Skupštini grada Bora konstituisana radna grupa za rešavanje otvorenih pitanja sa kompanijama „Serbia Zijin Bor Copper“ i „Zijin Rakita“.

Gradsko veće je pre nedelju dana usvojilo odluku o formiranju Radne grupe koja će se baviti problemima i izazovima između rudarskih kompanija sa jedne strane i grada Bora, odnosno građana Bora i meštana ugroženih sela sa druge.

Na mesto predsednika Radne grupe imenovan je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, dok je njegov zamenik Nikola Marić. Članovi su Ljiljana Lekić, Dragana Nikolić i Ljiljana Marković Luković.

U radu radnog tela ravnopravno učestvuju i predstavnici Saveta mesnih zajednica Кrivelj, Oštrelj, Slatina, Bučje, Brestovac i Metovnica na čijim se teritorijama obavlja rudarska delatnost, kao i predstavnici kompanija „Serbia Zijin Bor Copper“ i „Zijin Rakita“.

Na današnjem sastanku je istaknuto da je ovakav način saradnje od višestrukog značaja, kako za građane i predstavnike grada, tako i za kompaniju „Zijin“.

„Svi zajedno moramo biti partneri i na podizanju razvoja rudarstva, i na razvijanju grada i sela, i na očuvanju naše životne sredine“, istakao je Milikić.

Kako se moglo čuti na sastanku, predsednici saveta Mesnih zajednica iskazali su potrebu za češćim sastancima predstavnika kompanije „Zijin“ sa građanima u mesnim zajednicama koje su pod direktnim uticajem rudarenja.