Održan Sajam organizacija civilnog društva Istočne Srbije

RARIS u saradnji sa TACSO Resursnim centrom i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije organizovao je juče u Zaječaru Sajam organizacija civilnog društva (OCD) Istočne Srbije – Građani u akciji!

Sajam je osmišljen tako da se OCD, neformalnim grupama i fondacijama iz Borskog i Zaječarskog okruga, pruži prilika da predstave svoj rad i da svoje aktivnosti približe građanima koji su tog dana posetili ovaj događaj.

„Naša ideja kroz organizaciju je bila da sve ono što udruženja rade na neki način se bliže pokaže građanima, koji možda nemaju uvid u to, šta organizacije civilnog društva rade. Tako da je ovo verovatno dobar način da budemo tamo gde dolaze i građani i pokažemo šta sve možemo da uradimo. Drago mi je što ovde ima veliki broj različitih organizacija koji se bave decom, mladima, starim zanatima, zatim organizacije koje prate rad svojih lokalnih samouprava i to na najbolji način pokazuje koje su mogućnosti građanskog društva i kako se kroz tu formu mogu izraziti različita interesovanja i rešavati neki vrlo ozbiljni problemi. Nije lako uvek istrajati ali mi smo se u našoj organizaciji građanskih inicijativa, a zatim i kroz TACSo projekat trudili olakšamo na razne načine kako bi organizacije nastavile da žive i kako ljudi ne bi izgubili motivaciju da rade ono što žele“, rekla je Bojana Selaković, koordinator TACSO Resursnog centra.

U okviru Sajma organizovan je i „Medijski kutak“ gde su učestvovali urednici i predstavnici medija, TACSO Resursnog centara Građanske inicijative i OCD iz istočne Srbije. Cilj Medijskog kutka bio je unapređenje mehanizama saradnje medija i OCD na lokalu.

Učesnici su na debati razgovarali o onome što najviše muči organizacije a to su odnosi sa lokalnim samoupravama, kako se ta saradnja može poboljšati i kako se mogu uspostaviti nova partnerstva.

Danilo Radić, savetnik u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom izjavio je da ovakvi Sajmovi predstavljaju značajne aktivnosti jer pokazuju dobru saradnju između lokalne samouprave i organizacija civilnog društva na lokalu na čemu Kancelarija insistira od samog svog osnivanja.

„Otuda i topla preporuka svim lokalnim samoupravama koje se još uvek nisu uključile u ovakav vid aktivnosti da prepoznaju snagu i ulogu organizacija civilnog društva, njihovu ekspertizu i potencijale u smislu znanja i iskustva i da ih kao takve podrže, unaprede i pre svega uključe u zajednički rad u pravcu poboljšanja uslova života u lokalnoj zajednici. Ovo je takođe jedna dobra mogućnost za sveukupno predstavljanje organizacija civilnog društva jer na ovaj način otvaramo prostor da se građani upoznaju sa doprinosom koji udruženja građana i druge organizacije civilnog društva rade i dodaju podizanje svesti u mogućnostima i načinima da se učini promena u lokalnoj sredini i u skladu sa tim da se postigne podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, dodao je Danilo Radić.