Održana 43. sednica Gradskog veća grada Bora

0
474

Na danas održanoj sednici Gradskog veća, 43. po redu, našlo se dvadeset tačaka dnevnog reda, među kojima su rebalans budžeta za 2019. godinu i predlog odluke o izmeni organizacije Gradske uprave.

Pred odbornicima Skupštine grada Bora naći će se novi predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Bora za 2019. godinu, odnosno rebalans ovogodišnjeg budžeta, kome je prethodila javna rasprava.

Prema rečima nadležnih rebalans se na kraju godine radi kako bi se usaglasili realno ostvareni prihodi i rashodi budžeta.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić ocenio je viskom ocenom izvšenje budžeta i istakao da su svi planirani kapitalni poslovi u 2019. godini realizovani.

Na dnevnom redu su se našli i predlozi odluka o organizaciji Gradske uprave prema kojima će, ukolko ih odbornici usvoje, biti rasformirano Odelenje za planiranje i razvoj. Poslovi koje je ono obavljalo biće povereni Javno komunalnom preduzeću za stambene usluge “Bor”.

Ovom preduzeću će biti povereni poslovi i upravljanja gradskim i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Bora.

Članovi Gradskog veća su jednoglasno su usvojili i Predloge Rešenja o davanju saglasnosti na Programe o izmenama i dopunama Programa korišćenja budžetskih pomoći – subvencija Javnim preduzećima “Zoološki vrt” i “Bogovina” za 2019. godinu.

Takođe, usvojeni su i Predlogi Odluka o konverziji potraživanja grada Bora u kapitalu privrednog društva “Simpo” ad Vranje, o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica, povratnika po sporazumu o readmisiji, tražioca azila i migranata u gradu Boru za period 2019-2023 godine, kao i Predlog Odluke o prenosu prava korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini grada Bora Predškolskoj ustanovi “Bambi” Bor.

OSTAVITE KOMENTAR:

Please enter your comment!
Please enter your name here