Održana 67. sednica Gradskog veća grada Bora

Članovi Gradskog veća na danas održanoj 67. sednici odlučivali su o 10 tačaka dnevnog rada.

Između ostalog, na sednici su usvojeni predlozi odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu na teritoriji grada Bora, o izmenama i dopunama Odluke o kretanju teretnih vozila na teritoriji grada Bora i izmeni Odluke o gradskim administrativnim taksama.

Većnici su jednoglasno usvojili i predloge rešenja o davanju saglasnosti na Programe o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor i Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge „Bor“ za 2020. godinu.

Prihvaćen je Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge „ Bor“ za 2020. godinu, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti za 2019. godinu Javnog komunalnog preduzeća za stambene usluge „Bor“.

Usvojeni su i predlozi rešenja o imenovanju Lokalnog saveta roditelja za radnu, odnosno školsku 2020/2021. godinu i o obrazovanju Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja grada Bora za period 2021-2028. godine.

Data je saglasnot i na predlog Rešenja o otuđenju kp.br.899/19 K.O. Bor I u ulici Moše Pijade.