Održana konstitutivna sednica Skupštine grada Bora

Konstitutivna sednica Skupštine grada Bora, na kojoj su verifikovani mandati odbornika, izabrani predsednik, zamenik predsednika i sekretar lokalnog parlamenta, kao i gradonačelnik, zamenik gradonačelnika i članovi Gradskog veća grada Bora, održana je danas u sali bioskopa „Zvezda” u Boru.

Pošto je utvrđeno da je prisutno svih 35 odbornika kojima na ovoj sednici treba da se verifikuju mandati, kao najstariji odbornik lokalnog parlamenta, predsedavajući konstitutivne sednice, Novica Mihajlović, otvorio je sednicu.

Podsećamo, na lokalnim izborima u Boru, Srpska napredna stranka je osvojila 15 mandata, dok su Socijalistička partija Srbije i Vlaška stranka „Most” dobile po četiri mandata.

Ujedinjena opozicija Bora u Skupštini grada Bora ima šest odbornika, a listu „Za pobedu Bora” (Stranka slobode i pravde, Vlaška stranka, Pokret slobodnih građana) predstavlja tri odbornika.

Po jednog odbornika u lokalnom parlamentu imaju liste „Boško Obradović – Srpski pokret DVERI – POKS – Miloš Parandilović – Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije”, „Mladi u Bor(bi) za opstanak Bora i okolnih sela! – Vladimir Stojičević” i „Grupa građana Borci za Bor”.

Konstitutivnoj sednici su, osim izbornih kadnidata za odbornike, prisustvovali članovi Gradskog veća, pomoćnici gradonačelnika, sekretar Skupštine iz prethodnog saziva, predsednik Gradske izborne komisije grada Bora, načelnik Gradske uprave grada Bora i načelnici odeljenja Gradske uprave.

Na postojeći predlog dnevnog reda koji je dobijen u saziv i sadrži osam tačaka, dodate su još četiri kojima se biraju zamenik predsednika Skupštine grada Bora, gradonačelnik i zamenik gradonačelnika grada Bora, kao i članovi Gradskog veća.

Prva tačka podrazumevala je izveštaj Gradske izborne komisije grada Bora o sprovedenim izborima za odbornike Skupštine grada Bora na dan 3. aprila 2022. godine. Sekretarka Gradske izborne komisije grada Bora, Ljubinka Jelić podnela je izveštaj o radu GIK-a i utvrđenim rezultatima izbora. Predstavnici Ujedinjene opozicije Bora, Dragan Marković i Predrag Balašević podneli su progovor, međutim izveštaj je, većinom glasova, usvojen.

Verifikacioni odbor, koji su činili tri predstavnika sa tri liste koje su na lokalnim izborima osvojile najviše glasova, odnosno Slaviša Frišković ispred Srpske napredne stranke, Aleksandar Kulić ispred Ujedinejne opozicije Bora i Radmila Zajkesković ispred Socijalističke partije Srbije, izvršili su verifikaciju mandata, nakon čega su odbornici položili zakletvu.

U ime Socijalističke partije Srbije, odbornik ove stranke, Dobrica Đurić je za predsednika Skupštine grada Bora predložio predsednika lokalnog parlamenta iz prethodnog saziva, Dragana Žikića. Izboru predsednika lokalnog parlamenta odbornici su pristupili tajnim glasanjem. Pravo glasa nije iskoristilo 11 odbornika, dok je preostalih 24 izglasalo Dragana Žikića za predsednika Skupštine grada Bora, nakon čega je i preuzeo vođenje sednice.

Prilikom utvrđivanja prestanka funkcije sekretara Skupštine grada Bora, koju je do danas vršio Slobodan Badža, odbornici pozicije i opozicije zahvalili su mu se na poštenom i korektnom vršenju svoje dužnosti, ali i na tome što je svakome pritekao u pomoć kao ljudska i profesionalna veličina.

Za novog sekretara Skupštine grada Bora, Dragan Žikić predložio je diplomiranu pravnicu iz Bora, Milenu Pejičić, koja je većinom glasova izabrana da vrši ovu funkciju.

Milivoje Janošević je, ispred odborničke grupe „Naš grad, naša sela” koju čine Vlaška stranka „Most” i Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS), za vršenje funkcije zamenika predsednika Skupštine grada Bora predložio profesora Ivana Vučkovića. Izboru zamenika predsednika lokalnog parlamenta odbornici su pristupili tajnim glasanjem. Pravo glasa nije iskoristilo 11 odbornika, dok je preostalih 24 izabralo Ivana Vučkovića za zamenika predsednika Skupštine grada Bora.

Predsednik gradske Skupštine, Dragan Žikić je kao kandidata za gradonačelnika grada Bora predložio Aleksandra Milikića koji je i prethodne četiti godine vršio tu funkciju.

Kandidat za gradonačenika, Aleksandar Milikić predložio je Milivoja Janoševića za zamenika gradonačelnika grada Bora, a podneo je i predlog članova Gradskog veća.

Za članove Gradskog veća, kandidat za gradonačelnika, Aleksandar Milikić predložio je Igora Jankovića, Marka Nikolića, Srećka Zdravkovića, Milana Stojanovića, Milenu Stanojković Kožović, Tamaru Paunović, Dejana Dulovića, Nenada Kračunovića i Danijela Aleksića.

Glasanje za gradonačelnika, zamenika gradonačelnika grada Bora i članove Gradskog veća bilo je objedinjeno. Tajnom glasanju pristupilo je 24 odbornika, od kojih je njih 23 izabralo Aleksandra Milikića za gradonačelnika Bora, Milivoja Janoševića za zamenika gradonačelnika, kao i predložene članove Gradskog veća.

Izabrani funkcioneri u Gradskoj upravi, Aleksandar Milikić, gradonačelnik grada Bora, Milivoje Janošević, zamenik gradonačelnika i Tamara Paunović, član Gradskog veća grada Bora, su nakon izbora na ove funkcije, podneli usmene ostavke na mesta odbornika u lokalnom parlamentu.