Održana promocija publikacije „Ko su Romi?” u Domu omladine u Boru

U Domu omladine u Boru predstavljena je publikacija „Ko su Romi?” Vladimira Šainovića.

Publikacija „Ko su Romi?” je pokušaj da se kultura romske zajednice približi neromskoj, ali i da se sami Romi podsete svojih korena i svoje možda malo zaboravljene kulture.

Kultura, istorija i tradicija Roma, ali i romski jezik su, kaže autor Vladimir Šainović, tema ove publikacije.

„Naša publikacija je skraćeni podsetnik o tome ko su Romi, odakle su došli, zašto se ne zovu isto u Evropi i u Americi. Da vidimo zbog koje su muke Romi došli i zašto se sada bore sa problemima kao što je siromaštvo, neshvatanje njihove kulture, drugačiji izgled. Voleo bih da svako ko ima priliku pogleda brošuru koja je lako čitljiva i može na interesantan način da predstavi romsku zajednicu u globalu, ali i u Boru”, ističe Šainović.

U brošuri „Ko su Romi?” nalaze se neke pesme naših sugrađana koji su Romi. Publikacija je u štampanoj varijanti, ali biće dostupna i u pdf formatu na Fejsbuk grupi „Romska inicijativa Gypsy soul”.

„Bor je jedan od gradova koji prednjači u podršci Romima od strane neroma. Mi Romi smo dozvlili da naša kultura, tradicija, običaji polako odlaze u zaborav. Čak i romski jezik se sve manje koristi. On je veoma specifičan, nije standardizovan i nijedna država u svetu nema isti romski jezik. Čak u različitim delovima iste države Romi govore različiti romski jezik. U Boru imamo mnogo primesa srpskog jezika, mešovite brakove sa Vlasima, Rumunima, tako da se meša i sa vlaškim jezikom. Pored bugarske granice meša se sa bugarskim jezikom, u Vojvodini sa mađarskim i dosta je teško da se čak i mi Romi međusobno razumemo. Mnogo reči smo prihvatili iz drugih naroda među kojima živimo. To se dešava i u Španiji, i u Engleskoj, i u Nemačkoj”, objašnjava autor.

Publikacija „Ko su Romi?” sačinjena je u okviru projekta „Kultura i tradicija Roma u Boru” koji realizuje Romska inicijativa mladih „Gypsy soul” iz Bora uz finansijsku podršku grada Bora.