Održano predavanje o mogućnostima razmene studenata Tehničkog fakulteta u Boru

U četvrtak je na Tehničkom fakultetu u Boru održano predavanje o Erasmus+ programu i načinima uključivanja u projekte mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Predavanje je održao prof. dr Ivan Mihajlović, ECTS kordinator, koji je prisutne upoznao sa mogućnostima za mobilnost u okviru KA1 programa Erasmus+ partnerstva.

Učesnicima prošlonedeljnog predavanja na borskom fakultetu o Erasmus+ programu predstavljene su gotovo sve pogodnosti studiranja u inostranstvu, potrebna dokumenta i postupak prijave, uslovi studiranja tokom i po završetku mobilnosti, ali i iskustva studenata koji su već bili na razmeni.

Naime, relativno novim programom Evropske komisije studenti imaju mogućnost da provedu jedan ili više semestara na bilo kojem od partnerskih univerziteta u inostranstvunsa kojima je sklopljen bilateralni ugovor za razmenu studenata za određeno područje studija. Mobilnost može biti organizovana u toku osnovnih, master i doktorskih studija.

Studenti se mogu prijavljivati za mobilnost u okviru ERASMUS+ ugovora na nivou Univerziteta u Beogradu, ili u okviru pojedinačnih ugovora Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu. Takvih ugovora za sad ima jedino Odsek za inženjerski menadžment.

Tokom 2015. godine, ovaj odsek borskog fakulteta aplicirao je za projekte razmene studenata sa Obuda Univerzitetom iz Mađarske, kao i sa Univerzitetom Istočna Finska. Oba projekta su odobrena, pri čemu su potpisani i interinstitucionalni sporazumi o mobilnosti ne samo studenata, već i nastavnog i nenastavnog osoblja. Projekti razmene studenata i nastavnika su u toku.

U sklopu predavanja svi prisutni imali su priliku da čuju i iskustva studenata osnovnih i master studija Odseka za inženjerski menadžment, koji su deo svog školovanja proveli u inostranstvu u toku školske 2015/2016. godine, a upravo zahvaljujući ovom programu.

Više informacija može naći na stranici fakulteta.