„Održivi razvoj za sve“: Radionica za aktiviste borskih organizacija civilnog društva

Beogradska otvorena škola i Društvo mladih istraživača Bor u okviru projekta “Održivi razvoj za sve” organizuju radionicu o Agendi 2030, strategiji Ujedinjenih nacija za održivi razvoj, i procesu izrade lokalnog Plana razvoja, što predstavlja obavezu koja proizilazi iz Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Prvi deo događaja će biti posvećen Agendi 2030 i ciljevima održivog razvoja iz oblasti životne sredine. U okviru druge i treće sesije biće obrađeno strateško planiranje na lokalnom nivou u oblasti životne sredine i uključivanje organizacija civilnog društva u taj proces.

Cilj radionice jeste da osnaži organizacije civilnog društva na lokalnom nivou za učešće u procesu izrade lokalnog Plana razvoja u oblasti životne sredine, kao i za praćenje njegovog sprovođenja.

Projekat „Održivi razvoj za sve“, podržan je od vlada Švajcarske i Nemačke, a implementiran od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ). Platforma
„Održivi razvoj za sve“ je posvećena unapređenju sprovođenja Agende 2030 i dostizanju
ciljeva održivog razvoja u Srbiji. Ovi ciljevi definisani su u od strane Ujedinjenih nacija, a
države članice, među kojima ja i Srbija, preuzele su odgovornost za njihovo sprovođenje.

„Da bi se povećala šansa za uspeh, važno je obezbediti sprovođenje Agende 2030 na nivou
jedinice lokalne samouprave, ali i omogućiti uključivanje predstavnika svih društvenih grupa kako u planiranje, tako i u sprovođenje ciljeva na lokalnom i nacionalnom nivou“, kažu organizatori.

Radionica će biti održana u Medija centru u Boru, u petak 9. jula s početkom u 10 časova uz primenu svih epidemioloških mera.

Prijave za učešće na radionici se vrše na e-mail adresi: [email protected] do utorka, 7. jula.