Odseku za menadžment odobreno finansiranje novog projekta

Nakon što je krajem 2015. godine izvršena aplikacija za finansiranje novog projekta Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru kod Internacionalnog Višegrad fonda, preko koga je jedan od projekata već finansiran tokom 2014. godine, rukovodstvo katedre za menadžment obradovala je vest da je i aplikacija novog projekta prihvaćena.

fakultet-bor

Odsek za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, preko svojih projektnih timova uporno aplicira ka gotovo svim raspoloživim fondovima dodatnog finansiranja projektnih aktivnosti. Krajem 2015. godine izvršena je aplikacija novog projekta kod Internacionalnog Višegrad fonda, gde je jedan od projekata ovog odseka već finansiran tokom 2014. godine.

Projekat kojim je aplicirano krajem 2015. nosi naziv „Environmental awareness as a universal European Value“, a vest da je projekat prihvaćen za finansiranje od strane Internacionalnog Višegrad fonda veoma je obradovala čelnike ovog smera.

Na taj način, intenzivna međunarodna saradnja Odseka za menadžment, Tehničkog fakulteta u Boru, opet se pokazala veoma uspešnom.

Projekat će biti realizovan paralelno sa Internacionalnom majskom konferencijom o strategijskom menadžmentu i Studentskim simpozijumom o strategijskom menadžmentu, a osnovni motivi ovog projekta jesu analiza svesnosti mladih ljudi o stanju životne sredine i edukacija iz oblasti ekološkog menadžmenta.

Više o projektu možete pročitati ovde.