Osnivanje udruženja kompjuteraša

 Četvrtak 21. jun označen je kao datum za osnivanje udruženja ljubitelja i korisnika računara, odnosno informacionih tehnologija. Udruženje "Borska internet organizacija" biće osnovano na osnivačkoj skupštini u Narodnoj biblioteci na informativnom odeljenju, početak je zakazan za 18 časova.

"Borska internet organizacija" (skraceno: "BITNO") je zamišljena kao nevladina i neprofitna organizacija svih ljudi koji su na bilo koji nacin vezani za racunar i internet. Osnovni ciljevi udruženja su: razvoj, uvodenje, promovisanje i primena informacionih tehnologija na bazi usvojenih međunarodnih standarda, kao i edukacija gradana za korišcenje interneta.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje građana "Bitno" će se posebno angažovati na:

  •  povezivanju i organizovanju članova na internetu;
  • obezbedenju stručne i tehničko – tehnološke podrške članovima u realizaciji prisustva na internetu;
  • medijskoj promociji interneta kao najefikasnijeg medija i sredstva za komunikaciju;
  • organizaciji, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, skupova, savetovanja, seminara kao i drugih oblika usavršavanja u oblasti informacionih tehnologija;
  • objavljivanju knjiga, CD, video i drugih publikacija u oblasti informacionih tehnologija;
  • okupljanju i organizaciji naučnih i stručnih kadrova za rad na naucnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena informacionih tehnologija;
  • saradnji sa školama, Univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave internetom, medijima i lokalnom samoupravom.

 
Inicijalni odbor je raspisao konkurs za izradu logoa udruženja koji će biti izabran na osnivačkoj skupštini. Dosadašnje radove možete videti na Forumu Bor030 gde možete i postaviti vaša grafička rešenja.
 
Web Tim "Bor 030" podržava osnivanje ovog udruženja i poziva vas u Narodnu Biblioteku na osnivačku skupštinu 21. juna u 18h.