Osposobljena stanica za merenje zagađenja vazduha u Slatini

Kompanija Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) kupila je neophodnu opremu i ponovo stavila u funkciju automatsku stanicu za merenje kvateta vazduha u centru sela Slatina.

Foto: Serbia Zijin Copper

Nabavljen je nov analizator za praćenje koncentracije sumpor-dioksida čije je vrednost, sa kompletnom opremom, oko dva i po miliona dinara.

Merna stanica u Slatini jedna je od pet takvih stanica u Boru, koje su deo državne mreže Agencije za zaštitu životne sredine, pa su podaci o kvalitetu vazduha dostupni u realnom vremenu na sajtu sepa.gov.rs.

Foto: Ivan Mitrović (www.bor030.net)

Javnosti su dostupni podaci o kvalitetu vazduha u Boru sa tri merne stanice u državnom vlasništvu, koje se nalaze u Gradskom parku, kod Instituta za rudarstvo i metalurgiju i u Brezoniku, kao i sa još dve u Krivelju i Slatini koje je postavila kompanija.