Otvoreni konkursi za upis učenika u vojne škole

Konkursi za prijem učenika i kadeta u vojne škole otvoreni su od danas i trajaće do 31. marta 2015. godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

akademci

U Vojnu gimnaziju biće primljeno 90 učenika, u Vojnu akademiju 99 kadeta, dok će na Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije biti primljeno 25 kadeta.

Mladići i devojke koji žele da konkurišu za upis u vojne škole treba da podnesu prijavu u centrima Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka, a uz prijavu potrebno je priložiti neophodnu dokumentaciju.

Najavljujući konkurs za vojne škole, rektor Univerziteta odbrane general-major Mladen Vuruna istakao je da će kadeti koji uspešno završe školovanje u Vojnoj akademiji i na Medicinskom fakultetu VMA biti raspoređeni u jedinice Vojske Srbije, što znači da ih čeka siguran posao.

Vojna akademija i Vojna gimnazija će za vreme trajanja konkursa svake subote organizovati akciju „Otvorena vrata“ kada će svi zainteresovani moći da posete ove škole i neposredno se upoznaju sa njihovim kapacitetima i mogućnostima, a zaposleni će im pružiti sve potrebne informacije u vezi sa konkursom i uslovima života i rada.

Za vreme školovanja učenicima i kadetima obezbeđeni su besplatan smeštaj i ishrana u internatima Vojne akademije i Vojne gimnazije, kao i celokupna nastavna literatura, kapaciteti Sportskog centra, biblioteke, internet centra.

Po završetku školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje koje je propisano akreditovanim studijskim programima, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji i na Medicinskom fakultetu VMA kadeti se primaju u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.

Konkurs je objavljen u magazinu „Odbrana“ i na sajtovima Ministarstva odbrane, Univerziteta odbrane, Vojne akademije, Vojnomedicinske akademije i Vojne gimnazije gde se može naći više informacija o uslovima konkursa i o potrebnoj dokumentaciji.

(Tanjug)