Počinje istraživanje o zdravstvenom stanju građana

Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije, Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i finansijsku podršku EU, sprovešće, u periodu od 6. oktobra do 30. decembra “Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019. godine”.

Reč je o nacionalnom istraživanju koje se, u skladu sa međunarodnim standardima, sprovodi svakih šest godina.

Glavni cilj istraživanja je da se, na osnovu reprezentativnog uzorka (oko 6.000 slučajno izabranih domaćinstava), dobije opis zdravstvenog stanja stanovništva starosti 15 i više godina, kao i dece uzrasta od pet do 14 godina.

Istraživanjem se prikupljaju informacije o tome kako građani doživljavaju svoje zdravlje, do koje mere koriste zdravstvenu zaštitu i kako se brinu o svom zdravlju – prihvatajući određene stilove života ili oslanjajući se na preventivne i druge zdravstvene usluge.

Podaci koji se dobiju poslužiće za planiranje zdravstvene zaštite, za procenu rasprostranjenosti različitih bolesti, sagledavanje uzroka njihovog nastajanja, kao i za definisanje načina lečenja i kontrole, odnosno za unapređenje javnog zdravlja u Srbiji.

Prikupljanje podataka na terenu obavljaće profesionalni timovi anketara.

Tokom sprovođenja istraživanja obaviće se i osnovna antropološka merenja (visina, telesna masa) i merenje krvnog pritiska anketiranih lica, a građani će od zdravstvenog radnika – člana tima anketara, besplatno dobiti osnovne informacije o svom zdravlju.

Svi podaci prikupljeni u Istraživanju, u skladu sa odredbama Zakona o zvaničnoj statistici, predstavljaju službenu tajnu i objavljuju se isključivo u zbirnom (agregiranom) obliku.

Takođe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, svi podaci će biti prikupljani isključivo uz pisanu saglasnost ispitanika, navodi se u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku.

Od 2000. do danas, Evropska Unija donirala je više od 3, 6 milijardi evra Srbiji.

Sredstva su korišćena za podršku razvoja, kvaliteta života i reformi u sferama civilne zaštite, zaštite od poplava i pomoći poplavljenim područjima, za obrazovanje, povezanost, zaštita okoline, zdravstvena zaštita i zaštita potrošača, kultura, vladavina prava, lokalni razvoj, poslovi i privredni rast, javna administracija, migracije, upravljanje javnim sredstvima, civilno društvo i mediji, socijalna inkluzija, omladina i sport. EU podrška je implementirana kroz saradnju sa Vladom Srbije.

(Tanjug)