Počinje javna rasprava o trećem rebalansu budžeta grada Bora

Na sednici Gradskog veća grada Bora usvojena su tri predloga Zaključka o sprovođenju javne rasprave.

Prvi predlog odnosi se na sprovođenje javne rasprave o trećem rebalansu budžeta grada Bora za ovu godinu kojim je predviđeno uvećanje budžeta za 15 miliona dinara.

Jedan od razloga za izradu trećeg rebalansa lokalnog budžeta, kaže načelnica Odeljenja za finansije i javne nabavke grada Bora Zorana Gajić, je revidiranje predmera i predračuna za investiciono održavanje tri osnovne škole u Boru, Sveti Sava, Vidovdan i Branko Radičević.

„S obzirom na to da je nabavka već bila u planu, ista je bila i pokrenuta. Ugovor je zaključen, ali izvođač radova nije pristupio poslu zbog čega je došlo do raskida ugovora. Nakon toga, zbog svih povećanja cena građevinskog materijala na tržištu, revidirali smo predmer i predračun i pristupljeno je izradi rebalansa budžeta”, objasnila je Gajić.

Javna rasprava o trećem rebalansu gradskog budžeta počinje drugog i trajaće do 16. decembra, dok će okrugli sto biti održan 13. ovog meseca.

Na sednici Gradskog veća usvojeni su i predlozi odluka o sprovođenju javne rasprave o pristupanju izradi Prostornog plana grada Bora i dopuni Plana detaljne regulacije groblja u Boru. Osnov izmene Plana detaljne regulacuhe groblja u Boru je, kaže gradonačelnik Aleksandar Milikić, izgradnja verskog objekta na samom groblju.

„Uz zahtev JKP „3.oktobar”, zajedno sa Pravoslavnom crkvom, stigao je predlog za budžet za narednu godinu da se izgradi crkva za potrebe verosluženja na borskom groblju. Da bismo to sproveli, moraćemo da uradimo izmenu plana i otvaramo javnu raspravu po tom pitanju”, kaže Milikić.

On je dodao da je  to prvi objekat u nizu koji će grad Bor zajedno sa borskom crkvom u narednom periodu graditi na teritoriji grada Bora i okolnih sela.