Podrška učenicima romske nacionalnosti u Boru

Borsko udruženje građana Romska inicijativa mladih „Gypsy Soul“ brojnim projektima sopstvenim kapacitetima i u parnerstvu sa drugim organizacijama već duži niz godina aktivno pruža pomoć i podršku deci i mladim Romkinjama i Romima u procesu obrazovanja i kasnije karijernom vođenju.

Obrazovanje je aktuelnom Stratеgijom za socijalno uključivanjе Roma i Romkinja u Rеpublici Srbiji prepoznato kao neophodan preduslov za ostvarivanje mnogih drugih ljudskih prava – ono je neophodno kako za izlazak iz siromaštva, koji je označen kao preovlađujući problem romske nacionalne manjine, tako i za njihovo puno društveno uključivanje, navodi se u ovom strateškom državnom dokumentu.

Statistički podaci iz Popisa stanovništva u 2011. godini pokazuju da je ukupan broj Romkinja i Roma na teritoriji grada Bora je 1.785 ili 3.67 odsto od ukupnog broja stanovnika. Ipak, Procene Gradske uprave Bor i romskih organizacija civilnog društva su da na teritoriji grada Bora živi oko 4.200 Roma i Romkinja, odnosno 8.64 odsto stanovništva.

Prema rečima Vladimira Šainovića iz Romske inicijative mladih „Gypsy Soul“ problemi ove marginazovane zajednice u Boru, uz pojačano zagađenje, ne razlikuju se mnogo od onih u ostatku Srbije.

Primarni pravci delovanja organizacije „Gypsy Soul“ su socijalna zaštita, stanovanje, zapošljavanje, zdravlje i obrazovanje.

Upravo je kroj realizaciju brojnih projekata angažovanje aktivista organizacije najvidljivije u obrazovanju.

„Gypsy Soul“ je u saradnji sa „Fondacija za otvoreno društvo“ i pokretom „OPRE Roma“ sproveo u Boru projekat „Podrška učenicima romske nacionalnosti u prevazilaženju posledica pandemije kovida 19 u obrazovanju“.

Vladimir Šainović

„Cilj ovog projekta je sprečavanje potencijalnog povećanja stope napuštanja obrazovanja kod učenika romske nacionalnosti u tranzicionim periodima osnovne škole i obezbeđivanje da svi učenici sa uspehom nastave svoje obrazovanje“, kaže Šainović.

On dodaje da je ovaj projekat ima veliki značaj za učenike koji se nalaze u osetljivoj fazi školovanja.

„Važno je da su škole prepoznale potrebu organizovanja dodatnih dodatnu nastavu za učenike koji su identifikovani da, zbog tehničkih uslova, nisu mogli u potpunosti da se uključe u nastavu na daljinu tokom trajanja prethodne školske godine, kao i za učenike koji imaju poteškoća u savladavanju određenog gradiva. Nastava je organizovana iz predmeta sa kojima učenici imaju najviše teškoća (matematika, srpski jezik, fizika, hemija, strani jezik), dok se sa osmacima radilo i na pripremi za završni ispit“, ističe Šainović.

U Boru su učestvovovali učenici petog i osmog razreda Osnovne škole „Sveti Sava“ za koje su organizovane edukativne radionice i pripreme za završni ispit, njima je na završnoj svečanosti podeljeno 20 tablet računara.

Udruženje građana „Kokoro“ u saradnji sa organizacijom „Gipsy soul“ realizuje projekat „Podrška za bolje sutra“ sa ciljem povećanja pristupa obrazovanju i karijernom vođenju dece i mladih iz tri podstandardnih romskih naselja u Boru.

Kroz realizaciju projekta pružena je podrška u učenju, nastavku školovanja i izboru zanimanja, kao i povećanju zapošljivosti kod mlade romske populacije. Takođe, povećanje emocionalne i socijalne zrelosti mladih i prevencija ranih brakova.

„Pristup obrazovanju romske populacije je jako važan i prepoznat je kao značajan zbog socio-ekonomskih i nestimulativnih uslova u porodicama u kojima deca nemaju podstrek za nastavak školovanja. Deca kreću iz nepovoljnijih startnih pozicija i pokazuju lošije rezultate, a kasnije i napuštaju školovanje“, kazala je Milojka Milivojević predsednica UG Kokoro.

Prema njenim rečima osipanje u daljem školovanju se nastavlja pa manje mladih roma upisuje i završava srednje škole, dok broj onih koji završavaju fakultete zanemariv.
Oko 30 mladih Romkinja i Roma dobilo je podršku u učenju iz oblasti matematike, fizike, hemije, srpskog i engleskog jezika, informacionih tehnologija, kao i psihološku podršku i pomoć u profesionalnoj orijentaciji.

„Radilo se na osnaživanju mladih i na nivou odgovornog odnosa, zrelije procene u izboru partnera i sprečevanja ranih brakova, što će omogućiti njihovo lično, emocionalno i socijalno sazrevanje“, kažu iz UG „Kokoro“.

Pored dece i omladine u projekte aktivnosti bili su uključeni i njihovi roditelji.

„Bitna komponenta projekta je jačanje uloge roditelja kako bi imali uvid u školovanje svoje dece jer i oni samo nisu imali priliku da se se kvalitetno obrazuju. Zajedno prolaze kroz proces profesionalne orijentacije i karijernog vođenja kako bi mogli da pomognu svojoj deci pri izboru zanimanja i daljeg životnog puta“, kazao je Šainović.

Projektom je obuhvaćeno 30 mladih Roma, od 10 do 25 godina, 40 roditelja i 10 volontera koji su sa vršnjacima iz romske populacije učestvovali na radionicama.

Najnovija aktivnost u oblasti obrazovanja bila je saradnja na Helpovom projektu „Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila III” u okviru kojeg je podeljeno 64 kompleta školskog pribora za 37 devojčica i 27 dečaka, učenika Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Boru.

„U OŠ „Vuk Karadžić“ u Boru imamo 103 đaka romske nacionalne manjine od prvog do osmog razreda. Učenicima i njihovim roditeljima mnogo znači da dobiju kompletan pribor za školsku godinu, posebno u porodicama sa dvoje i više dece,“ kaže pedagoški asistent Saša Kamenović u OŠ „Vuk Karadžić“, koji je takođe aktivista organizacije „Gypsy Soul“.

Direktorka škole, Ivana Pajkić je pohvalila akciju podrške romskoj deci, učenicima osnovnih škola u Boru, i zahvalila na donaciji: „Naša škola, sav nastavni kadar, kao i ja lično, uvek nastojimo da pomognemo svoj deci, bez razlike. Naročito nas raduje kada možemo da ostvarimo podršku manjinskim i marginalizovanim grupama kojima su potrebni dodatna pomoć i podrška“, rekla je direktorka Pajkić.

„Nama, kao Romskoj inicijativi, ova podrška je značajna jer doprinosi inkluzivnom obrazovanju i našim naporima za ne samo proaktivnije uključivanje dece iz osetljivih društvenih grupa u obrazovni sistem, već i njihov kontinuiran razvoj u formalnom obrazovanju”, zaključio je Šainović.