Pokret Dveri predstavio “Porodičnu povelju”

Predstavnici Pokreta Srpske Dveri u Boru održali su konferenciju za novinare na kojoj su predstavili “Porodičnu povelju” i strategiju porodične politike ovog pokreta.

dveri-2

Saopštenje izdato na konferenciji prenosimo u celosti:

Dragi sugrađani, svedoci smo višedecenijske sisitematske anti porodične politike koja za svoj cilj ima razaranje i uništenje porodice kao institucije, a čije su posledice vidljive na svakom koraku u Srbiji. Sve manji i manji natalitet, svaki treći, četvrti brak se se okončava razvodom, sve je više i više primera nasilja u porodici…

Dveri, kao prvi porodični politički pokret u Srbiji sa pravom postavlja sledeća pitanja poltičarima i medijima:

Zašto razni rijaliti programi i ostali sadržaji nemoralnog i degutantnog tipa, gej parada itd. imaju veći publicitet na medijima i od strane političara na vlasti od problema prezaduženih porodica kojima privatni izvršitelji oduzimaju imovinu kada ne mogu da vrate bankarske i komunalne dugove? Zašto mlade majke bivaju otpuštane kada ostanu u drugom stanju? Zašto se trudnicama oduzima 35% od plate kada odu na trudničko bolovanje? Zašto su poreski zakoni usmereni protiv višedetnih porodica? Zašto porodične firme ne dobijaju podršku od države? Zašto nema mesta u vrtićima? Zašto nam umiru teško bolesna deca jer država ne pomaže njihovo lečenje? Kakav je kvalitet ishrane u Srbiji? Zašto nam propada školstvo i zdravstvo? Da li je gej parada važnija od bele kuge, dece sa posebnim potrebama i teškim bolestima?…

Takođe, želimo da se obratimo i institucijama u opštini Bor čiji je primarni zadatak da se bave stanjem u kome se nalaze naše porodice: Da li se vaš zadatak u razvoju i očuvanju porodice svodi na isplatu 2000 dinara dečijeg dodatka koji je dovoljan samo za jedno pakovanje Pampers pelena?

Zbog ovakvog stanja u kome se nalaze sve naše porodice, a na osnovu odluke Svetskog kongresa porodica i naše prepoznatljive porodične politike, predstavljamo Porodičnu povelju Srbije u deset tačaka i počinjemo kampanju porodica na prvom mestu i time stajemo u zaštitu svih porodica koje su danas ugrožene u duhovnom, socijalnom, obrazovnom, zdravstvenom, i ekonomskom pogledu.

Pokret Dveri će narednih meseci voditi kampanju promocije porodičnih vrednosti kroz tribine, gostovanja na medijima, delenjem letaka i promotivnog materijala, organizovanjem okruglih stolova i organizovanjem nedelje porodice u Beogradu. Izborićemo se da porodična politika postane vladajuća državna politika u Srbiji.

PORODIČNA POVELJA SRBIJE

1. Tvrdimo da prirodna porodica, a ne pojedinac, predstavlja osnovnu ćeliju društva.

2. Tvrdimo da prirodna porodica predstavlja bračnu zajednicu muškarca i žene u kojoj oni dele ljubav i radost, rađaju decu, staraju se o njihovom moralnom obrazovanju, grade vitalnu domaćinsku ekonomiju, obezbeđuju utočište u teškim vremenima i povezuju generacije.

3. Tvrdimo da prirodna porodica predstavlja idealni i nepromenljivi oblik bračne zajednice, urođen ljudskoj prirodi.

4. Tvrdimo da bračna zajednica predstavlja jedinu pravu seksualnu zajednicu koja otvara mogućnost za prirodno i odgovorno nastajanje novog života.

5. Potvrđujemo svetost ljudskog života od začeća do prirodne smrti; svaka začeta ličnost ima pravo da živi, da raste, da bude rođena i da deli dom sa svojim prirodnim roditeljima koji su povezani bračnim zavetom.

6. Tvrdimo da najveća opasnost sa kojom se Srbija suočava jeste odumiranje ljudske populacije. Svaka legitimna vlast postoji sa ciljem da pospeši natalitet i da zaštiti i ohrabri višedetne prirodne porodice.

7. Tvrdimo da su muškarci i žene ravnopravni po dostojanstvu i urođenim ljudskim pravima, ali da se njihove funkcije razlikuju. Kultura, zakon i politika trebalo bi da uzmu u obzir ove razlike.

8. Tvrdimo da dopunjavanje između polova predstavlja izvor snage. Muškarci i žene ispoljavaju duboke biološke i psihološke razlike. Kada su ujedinjeni u bračnoj vezi, ta celina postaje veća od zbira njenih delova.

9. Tvrdimo da je ekonomski obezbeđena prirodna porodica osnova za ekonomski razvoj čitavog društva. Potvrđujemo neophodnu ulogu privatnog vlasništva nad zemljom, mestom stanovanja i proizvodnim kapitalom kao osnovom porodične nezavisnosti i garancijom demokratije. U pravičnom i dobrom društvu, sve porodice treba da budu vlasnici realne imovine. Poreski sistem mora biti u funkciji jačanja porodične samostalnosti.

10. Tvrdimo da Srbija raspolaže čitavim bogatstvom resursa. Uništenje prirodne porodice, moralni pad, rasprodaja društvenih i prirodnih resursa, kao i individualističko-potrošačka kultura, jesu glavni uzročnici siromaštva, gladi i propadanja srpskog društva.

Na osnovu ovih principa, izradili smo jednostavnu, konkretnu porodičnu platformu. Evo naše poruke Srbiji i svetu:

• Izgradićemo novu kulturu braka, nasuprot onima koji brak nazivaju izumrlom institucijom.

• Pozdravićemo i posticati veći broj dece i velike porodice, nasuprot onima koji nastavljaju rat protiv rađanja dece.

• Naći ćemo način da majke, očeve i decu vratimo u okrilje doma, nasuprot onima koji nastoje da decu odvoje od njihovih roditelja.

• Stvorićemo preduslove za istinsku domaću ekonomiju, nasuprot onima koji se trude da porodicu podrede potpunoj kontroli velikih vlada i ogromnih korporacija.

Vreme je da pokažemo snagu porodične Srbije!