Potpisan novi kolektivni ugovor u RTB-u, radnicima veći start

Reprezentativni sindikati četiri preduzeća iz sastava Rudarsko-topioničarskog basena (RTB) Bor potpisali su sa rukovodstvom kompanije novi Kolektivni ugovor koji će važiti naredne tri godine. Novi kolektivni ugovor, između ostalog, donosi veću početnu cenu rada sa 116 na 126 dinara, kao i novi obračun za regres i topli obrok.

Potpisnici su saglasni da je postignut dogovor povoljan po obe strane i da je nastavljena praksa da se radnicima RTB-a Kolektivnim ugovorom garantuju veća prava od onih predviđenih Zakonom o radu.

Blagoje Spaskovski / Foto: Bor030 arhiva

„Ne bi bilo dobro da se nismo dogovorili jer biste onda morali da pregovarate sa novim poslodavcem od koga se, po logici stvari, ne može očekivati prevelika izdašnost. Posebno sam zadovoljan, i ponosan, na razumevanje koje nas je dovelo do ovog čina, rekao je na sastanku sa sindikalnim predstavnicima Blagoje Spaskovski, generalni direktor RTB-a.

Mirjana Antić, zamenica generalnog direktora za ekonomska pitanja, istakla je da je Zakonom data sloboda poslodavcu i reprezentativnim sindikatima da mogu da definišu povoljnije uslove u odnosu na ono što je donja granica ili reper. Prema njenim rečima RTB već dugo ima naknadu za minuli rad od 0,5 odsto (Zakon o radu kaže 0,4 odsto), dok je EPS, recimo, kao državno preduzeće, tu odredbu uveo tek u februaru ove godine.

„Uspeh je što smo prvi put postigli do u zarez identične ugovore za sva preduzeća, kojima je polazna cena rada definisana na 126 dinara, a do sada je bila 116. To je znatno povećanje zarada, mada nam ostaje umanjenje od 10 odsto kao indirektnom budžetskom korisniku (jer više od polovine članova organa upravljanja imenuje Vlada). Na nešto drugačiji način regulsan je i obračun toplog obroka“, rekla je za basenski list „Kolektiv“ Mirjana Antić.

Novi koletivni ugovor predviđa da se umesto fiksnog iznosa za topli obrok od 7.404 dinara, njegova visina usklađuje sa rastom zarade u Republici Srbiji i da će se menjati kako se bude objavljivao taj podatak. Iznosiće 17 odsto tog republičkog proseka.

Ni visina regresa za godišnji odmor neće više biti fiksna kategorija, nego se vezuje za prosečnu zaradu u prethodnoj godini kod poslodavca. Kada bude stupio na snagu ovaj Kolektivni ugovor, to će biti 10 odsto od prosečne zarade, ne lične, već koja je na nivou RTB-a isplaćena u 2017. godini.

Ostala stečena prava radnika RTB-a ostaće nepromenjena.

Sindikati zadovoljni postignutom „win-win“ dogovorom

Predstavnici reprezentativnih sindikata koji su, u ime svih 5000 radnika, potpisali Kolektivni ugovor ocenili su u da je posle dugih i napornih pregovora postignut najbolji mogući dogovor kojim ni jedna od strana nije pobednik, ali nije ni oštećena.

Predstavnici sindikata / Foto: Kolektiv

Sindikalisti su istakli da je potpisani ugovor izuzetno važan jer predstavlja polaznu osnovu i za eventualnog strateškog partnera i kojim se garantuju prava radnika koja mogu biti samo ista ili veća.

Isplata zaostalih rata regresa

Prvi čoveg borskog basena bakra najavio je da će kompanija nastojati da radnicima što pre isplati tri zaostale rate regresa.

Već danas će biti isplaćena dva regresa, zaostali i redovni, dok je plan da se ostale dve rate isplate u julu i avgustu.

„S obzirom na to da će se do kraja ovog meseca završiti statusna promena RTB-a Bor i, verovatno, biti registrovana sa prvim radnim danom jula, to znači da sadašnja zavisna preduzeća do kraja juna prestaju da posluju pod tim imenom. Kako je u prethodnom periodu pomerena dinamika isplate regresa, dogovoreno da tri zaostala regresa iz ove godine isplatimo prema uslovima iz dosadašnjeg Kolektivnog ugovora, a to je fiksnih 6.000 dinara mesečno“, rekla je Mirjana Antić.

(Bor030 / Kolektiv)