Požari na otvorenom jedna od najvećih opasnosti na teritoriji grada Bora

Sastanak Štaba za vanredne situacije sa poverenicima Civilne zaštite i predstavnicima Saveta mesnih zajednica na temu preventivnog delovanja u zaštiti od požara održan je danas u Gradskoj upravi.

Na sastanku su poverenici Civilne zaštite, pre svega u seoskim mesnim zajednicama, dobili instrukcije kako da u  narednom periodu, zajedno sa pripadnicima Sektora za vanredne situacije i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, deluju na sprečavanju požara na otvorenom prostoru.

Na teritoriji grada Bora požari na otvorenom prostoru su, smatra zamenik komandanta Štaba za vanredne situacije, Danijel Aleksić, jedna od najvećih opasnosti, s obzirom na to da je ovo brdsko-planinski kraj i da je gustina naseljenosti nevelika u seoskim sredinama.

„Mi smo se, kao Grad, kroz projekat i tehnička sredstva za rano otkrivanje požara, potrudili da pomognemo Sektoru za vanredne situacije da se bolje opreme i da stvorimo uslove za formiranje Vatrogasnog društva. Međutim, ljudski faktor je neizostavan. Paljenje strnjike nema nikakvu korist i opravdanje, pre svega zato što se zemlja isušuje, a postoji i veliki rizik da požar izmakne kontroli. Niskonaponska mreža takođe često može da bude nešto što inicira požar i neophodna je detekcija tih problema, kao i mapa divljih deponija kako bismo mogli adekvatno to da saniramo”, objašnjava Aleksić.