Pozitivni poslovni rezultati Rudnika bakra u Boru

Ističući da je 2020. bila godina velikih investicija i da su poslovanje Rudnika bakra Bor obeležili novi radnici, nova oprema i nov pristup bezbednosti i zdravlju na radu, rukovodilac ogranka Serbia Zijin Copper, u čijem su sastavu tri rudnika metala i dva nemetala, Nebojša Videnović kaže da su ukupni rezultati RBB-a pozitivni.

Foto: Gorica Tončev Vasilić

„Ostvareno 34.455.208 tona raskrivke, što je 4.334.218 tona više od plana. Otkopano je i 11.775.566 tona vlažne rude, što je 516.166 tona više od plana, a dobijeno je 28.635 tona bakra u koncentratu, odnosno 3.104 tone više od planskog zadatka. Sve obaveze završene su na vreme i, što je najvažnije, bez ijednog izgubljenog života. Broj povreda na radu u 2020. je, u odnosu na 2019. godinu, u RBB-u smanjen za 36,84 odsto, a u odnosu na 2018. za čak 74,1%. To je nešto čime se kao rukovodilac ogranka RBB-a najviše ponosim“, kaže Videnović.

On posebno ističe činjenicu da je najveća proizvodnja u ogranku RBB, ali i celoj kompaniji Serbia Zijin Copper DOO ostvarena na površinskom kopu „Veliki Krivelj“.

U “Velikom Krivelju” je za godinu dana otkopano 10.345.685 tona rude, što je tri odsto više od plana i 25.949.160 tona jalovine, odnosno dva milliona tona više. U pogonu Flotacije “Veliki Krivelj” preradom je dobijeno 23.075 tona bakra u koncentratu, što je 1.287 tona preko plana, uz iskorišćenje od 87,35 odsto.

Foto: Gorica Tončev Vasilić

Videnović podseća da je “flota” za transport iskopina na površinskom kopu „Veliki Krivelj“ danas bogatija za četiri nova kamiona nosivosti 240 tona, kao i da je nabavljena dodatna pomoćna oprema – buldozer i grejder.

Foto: Gorica Tončev Vasilić

„Jedna od najvećih investicija u minuloj godini vezana je za otvaranje rudnika „Novo Cerovo“. Uspešno su realizovani svi poslovi koji su prethodili početku proizvodnje u tom rudniku, raskrivanje ležišta počelo je aprila, a u maju su otkopane prve tone vlažne rude. revitalizovan je tamošnji pogon za pripremu mineralnih sirovina i to: drobljenje, mlinske sekcije i hidrotransport. Nabavljene su nova primarna i tercijalna drobilica, kao i pumpe za hidrotransport. Izgrađena je potpuno nova upravna zgrada kao i nov magacin, dok je objekat drobljenja i mlevenja revitalizovan i obnovljen. U “Novom Cerovu” je 2020. otkopano ukupno 8.506.048 tona raskrivke, što je 139% plana, kao i 1.342.452 tona vlažne rude. Proizvedeno je 2.749 tona bakra u koncentratu, odnosno 1.079 tona više od plana“, rekao je Nebojša Videnović.