Poziv opštinama za rešavanje problema nezaposlenosti

Nacionalna služba za zapošljavanje pozvala je danas lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini, kojim bi se podstakao razvoj lokalnih i regionalnih politika zapošljavanja.

Donošenjem Lokalnih akcionih planova zapošljavanja, lokalne samouprave dobijaju novu ulogu koja podrazumeva implementaciju centralne politike na lokalnom nivou, uvažavajući karakteristike lokalnog okruženja.

Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti predviđeno je da ukoliko jedinica lokalne samouprave, u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, obezbedi minimum 51 odsto sredstava potrebnih za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja (APZ) može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere. Onim lokalnim samoupravama koje prema stepenu razvijenosti spadaju u III i IV grupu razvijenosti, kao i devastiranim područjima, može se odobriti zahtev za sufinansiranje i kada je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava potrebnih za realizaciju programa ili mera APZ.

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2011. godinu planirano je sufinansiranje programa pripravnika, obuka, kao i subvencija za samozapošljavanje i subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima. Osnovni uslovi za sufinansiranje mera ili programa aktivne politike zapošljavanja je da lokalna samouprava ima formiran Lokalni savet za zapošljavanje, donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2011. godinu, opredeljena sredstva za finansiranje određenog programa ili mera, kao i usklađene programe ili mere sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada.

Lokalne samouprave zahteve podnose Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, preko filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, a rok za podnošenje zahteva je 31. decembar 2010. godine.