Predstavljen projekat nacionalnih manjina

0
18

Danas je u Opštini Bor predstavljen projekat “Susedstvo-afirmacija multikulturizma i saradnje na opštinskom nivou u zemljama zapadnog Balkana” čiji je zadatak da predstavnicima lokalnih vlasti i manjinskih zajednica predstavi propise o radu lokalne samouprave i o položaju manjina, kao i mehanizme za ostvarivanje manjinskih prava.

 

Danas je u Opštini Bor predstavljen projekat “Susedstvo-afirmacija multikulturizma i saradnje na opštinskom nivou u zemljama zapadnog Balkana”. Radomir Šovljanski, koordinator projekta, izjavio je da je cilj projekta da predstavnicima lokalnih vlasti i manjinskih zajednica predstavi propise o radu lokalne samouprave i o položaju manjina, kao i mehanizme za ostvarivanje manjinskih prava.

Sastanku su se pridružili Dragan Marković, predsednik SO Bor i Predrag Balašević, zamenik predsednika Opštine Bor. Kako su napomenuli, pri formiranju novog Centra za kulturu, na osnovu preporuka nacionalnih saveta roma i vlaha, biće zapošljeno 16 osoba od kojih će troje biti u sektoru za nacionalne manjine.

U istočnoj Srbiji, Romi i Vlasi imaju status nacionalnih manjina kojima službeni jezik još nije standardizovan, tako da je kvalitetnije ostvarivanje manjinskih prava na lokalnom nivou, prema ovom projektu, neophodno.

Procena opštinske politike i analiza usklađenosti opštinskih dokumenata sa međunarodnim i domaćim pravnim normama i standardima, koji se odnose na zaštitu nacionalnih manjina, samo su neki od ciljeva ovog projekta.

OSTAVITE KOMENTAR:

Please enter your comment!
Please enter your name here