Predstavljen projekat „Razvojna podrška za obuku, samozapošljavanje i novo zapošljavanje teže zapošljivih grupa“

Konferencija projekta „Razvojna podrška za obuku, samozapošljavanje i novo zapošljavanje teže zapošljivih grupa” koji realizuje Grad Bor u saradnji sa Romskom inicijativom mladih „Džipsi soul” (Gypsy Soul), održana je u velikoj sali Skupštine Grada.

Projekat podrazumeva dvanaestomesečno angažovanje projektnog tima koji će učesnike projekta pripremati za samozapošljavanje i novo zapošljavanje, a kanije i stalno zaposlenje. Prema rečima Srećka Zdravkovića, člana Gradskog veća za oblast omladine i upravljanje projektima, sledeće nedelje biće otvoren javni konkurs za prijavu, kako lica za samozapošljavanje, tako i malih i srednjih preduzeća na lokalu koja žele da uposle nekog radnika iz teže zapošljive kategorije.

„Ovo je nešto važno za naš grad, pre svega zato što zaista imamo veliki broj lica koji pripadaju teže zapošljivim kategorijama koji žive u gradu Boru. Sa druge strane, važno je istaći da će čak 27 lica dobiti podršku pri samozapošljavanju ili novom zapošljavanju, a biće i na obuci kako bi realnije i pripremljenije stupili u realan svet rada. Petnaest lica dobiće podršku u vrednosti od 2.400 evra bez pdv-a za kupovinu repromaterijala i opreme koja im je potrebna za poslovanje, a dvanest osoba će biti angažovano u već postojećim preduzećima”, ističe Zdravković.

Vladimir Šainović, asistent koordinatora na projektu kaže da su u okviru programa planirana dva seminara i to jedan za firme koje će zaposliti ljude iz teže zapošljivih kategorija i za to dobiti subvenciju, a drugi za samozapošljavanje na kome će oni koji se prijave za subvencije za samozapošljavanje biti obučeni za pisanje biznis plana, ali i za pokretanje i vođenje sopstvenog biznisa.

„Planirali smo da u okviru projekta angažujemo dva menora koji će pomoći i ljudima koji su se samozaposlili i otvorili firme, ali i ljudima koji su zaposlili lice iz teže zapošljive kategorije. Mentori će u toku projekta pomoći da se sama poslovna ideja i biznis usavrše, unaprede kako bi poslovanje trajalo duže”, kaže Šainović.

On je dodao da će za petoro najboljih učesnika projekta biti organizovan veb sajt radi pospešivanja internet poslovanja koje bi moglo da pomogne onima koji ne mogu da posluju u realnom prostoru.

U teže sapošljive kategorije spadaju pripadnici romske i vlaške nacionalne manjine, ali i osobe sa invaliditetom, povratnici po Sporazumu o readmisiji, kao i građani stariji od pedeset godina, a kako kaže Saša Kamenović, projektni koordinator, ovakvi projekti su vid podrške najugroženijima, odnosno teže zapošljivim kategorijama koji bi na ovaj način mogli da unaprede svoja znanja, veštine, da se pokrenu se i budu konkurentni na tržištu rada.

„Značaj ovakvog projekta je izuzetan, pre svega zato što bi korisnici iz teže zapošljivih kategorija bili reprezentativniji na tržištu rada. Takođe i zbog mogućnosti pokretanja sopstvenog biznisa jer u uslovima pandemije ova kategorija ljudi je još više diskriminisana zbog toga što su programi Ncionalne službe za zapošljavanje mnogima nedostupni za korišćenje”, smatra Kamenović.

Projekat „Razvojna podrška za obuku, samozapošljavanje i novo zapošljavanje teže zapošljivih grupa” finansiran je od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), u okviru programa „Inkluzija Roma i drugih marginalnih grupa u Srbiji”, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).