Predstavnici Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu održali radionicu sa borskim studentima

Studenti treće godine Tehničkog fakulteta u Boru, smera Inženjerski menadžment, bili su u prilici da u sredu prisustvuju predavanju na temu razvoja karijere, konkurisanja na poslovne oglase, pisanja CV-a i diskutuju sa predavačima o svemu onome što će im biti važno pri zaposlenju i u toku samog procesa selekcije.

U saradnji sa Centrom za razvoj karijere i savetovanje studenata pri Univerzitetu u Beogradu, u sredu su u prepodnevnim satima održane radionice sa budućim inženjerima menadžmenta, koji na trećoj godini imaju zaseban predmet na kome izučavaju upravo razvoj karijere i osnove upravljanja ljudskim resursima.

Uz interaktivne prezentacije, flajere i postere, borski studenti imali su prilike da nauče kako da napišu svoj CV, ali i da pritom analiziraju neke od primera biografija i diskutuju o njima.

Takođe, poseban akcenat tokom predavanja bio je stavljen i na ponašanje kandidata kod intervjua za posao, odnosno na najčešćim greškama koje se čine pri samom kontaktu sa poslodavcem.

Boranima su tokom radionica predstavljene i sve mogućnosti koje Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata pruža svim budućim visokoškolcima sa Univerziteta u Beogradu, ali i načini na koje oni studentima mogu pomoći u pronalaženju kompanije koja će ih primiti na praksu, ili pak zaposliti.