Predstavnici svetskih rudarskih kompanija posetili RTB Bor

Rudarsko-topioničarski basen (RTB) Bor posetila je delegacija visokih gostiju i predstavnika svetskih rudarskih kompanija, proizvođača opreme i banaka na čelu sa direktorom EBRD banke u Srbiji Danielom Bergom. Poseta je realizovana u sklopu Evropskog foruma o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji se u Srbiji održavao u protekla dva dana.

„Danas su nam u poseti stručnjaci iz celog sveta, a ovde su sa nama predstavnici iz 11 zemalja. Nikada više predstavnika na ovom mestu nismo imali i ovog trenutka ja se zahvaljujem u ime svih stručnih ljudi i radnika basena što su se odazvali i videli nešto što se zove ekološki čista topionica. Ovde su geolozi i rudari, ekonomisti, pravnici, menadžeri, ljudi koji se bave rudarstvom i metalurgijom. Gosti su došli da vide sve ono što im je privuklo pažnju na dosadašnjim izlaganjima o našem basenu“, izjavio je Blagoje Spaskovski, generalni direktor RTB-a Bor.

Gosti iz inostranstva su, nakon razgovora sa menadžmentom kompanije, razgledali flotaciju „Veliki Krivelj“, popili su kafu u jamskom kafiću (400 metara ispod zemlje) i, na kraju, u društvu generalnog direktora RTB-a Bor Blagoja Spaskovskog, razgledali novu topionicu i fabriku sumporne kiseline.

„Osim rude, čije su sigurne rezerve u ovom trenutku procenjene na milijardu i 355 miliona tona, RTB je svoju budućnost osigurao i u novoj, najboljoj dostupnoj tehnologiji. Uz veliku pomoć i nesebičnu podršku Vlade Srbije izgrađene su nova topionica i nova fabrika sumporne kiseline. Nova metalurška postrojenja danas rade odlično i ostvaruju dizajnirane parametre. Donela su nam čisto nebo i unapređenu zaštitu životne sredine, poboljšanje organizacije rada i viši kvalitet svih segmenata poslovanja, naročito bezbednosti na radu“, izjavio je Spaskovski.

Gostima iz 11 zemalja sveta (Amerika, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Rusija, Kazakhstan, Kanada, Španija, Turska, Finska, Bugarska) Spaskovski je potom detaljno objasnio kako su i koliko dugo građene nova topionica i fabrika sumporne kiseline u Boru.

Delegaciju visokih gostiju, predvođenu Danielom Bergom, čine, pored ostalih, predstavnici rudarskih kompanija Rio Tinto, Rio Sava, Asarel i Kepstoun majning.

Konferenciji je prisustvovalo više od 160 delegata iz Evrope, ali i Kanade, Azije i drugih delova sveta i bila je jedinstvena prilika da se na jednom mestu sretnu predstavnici rudarskih kompanija, evropskih fondova, proizvođača opreme i softvera, konsultantskih kuća, istraživačkih i geoloških instituta, nevladinih organizacija i banaka.