Preduzeće „Štampa, radio i film“ izašlo iz likvidacije

Agencija za privredne registre objavila je, u petak, podatke o registraciji Javnog preduzeća „Štampa, radio i film“, čime je i zvanično potvrđena odluka Privremenog veća Opštine Bor o izlasku ovog preduzeća iz postupka likvidacije. Odlukom lokalne samouprave, u međuvremenu osnovano Javno preduzeće „Radio-televizija Bor“ prestalo je da postoji, čime je u medijskom prostoru ostalo samo preduzeće „ŠRIF“ koje će preuzeti i radnike ugašenog preduzeća.

 

Agencija za privredne registre objavila je, u petak, podatke o registraciji Javnog preduzeća „Štampa, radio i film“, čime je i zvanično potvrđena odluka Privremenog veća Opštine Bor o izlasku ovog preduzeća iz postupka likvidacije. Odlukom lokalne samouprave, u međuvremenu osnovano Javno preduzeće „Radio-televizija Bor“ prestalo je da postoji, čime je u medijskom prostoru ostalo samo preduzeće „ŠRIF“ koje će preuzeti i radnike ugašenog preduzeća.


 

Nakon prestanka emitovanja programa Radio Bora, 22. maja ove godine, Javno preduzeće „Štampa, radio i film“ konkurisalo je kod republičke Radio-difuzne agencije za dobijanje nove radio-frekvencije. Sva potrebna dokumentacija za emitovanje radio-programa pribavljena je po konkursima za po jednu regionalnu i lokalnu zonu emitovanja.

 

(TV Bor)