Prekinuta sednica Skupštine grada Bora zbog nedostatka kvoruma

Sednica Skupštine grada Bora je, nakon usvojene treće tačke dnevnog reda, odložena zbog nedostatka kvoruma.

Od ukupno 30 tačaka dnevnog reda na sednici Gradske skupštine usvojene su tri tačke, nakon čega je otvorena četvrta tačka o Predlogu Odluke kretanja teretnih vozila na teritoriji grada Bora.

Po pokretanju ove tačke nije više bilo dovoljnog broja prisutnih odbornika za rad, te je predsednik Skupštine grada Bora, Dragan Žikić odložio sednicu.

Na sednici je tajnim glasanjem za člana Gradskog veća grada Bora izabran Marko Nikolić.

Usvojen je i Predlog Odluke o imenovanju Gradske izborne komisije grada Bora u stalnom sastavu, čiji se sastav malo razlikuje od onog koji je izabran za nedavno održani republički referendum. O ovoj tački dnevnog reda izjasnili su se odbornici opozicije koji su upozorili na odgovornost članova Gradske izborne komisije i nepravilnosti koje su postojale prilikom referenduma i prethodnih lokalnih izbora.

Poslednja tačka dnevnog reda koja je danas razmatrana bila je Predlog Odluke o konstatovanju prestanka mandata odborniku Skupštine grada Bora.

Sednica Skupštine grada Bora biće nastavljena, najverovatnije, naredne nedelje.