Prezentacija programa Mladi su zakon u Boru

U petak, 10. jula sa početkom u 12 časova u Narodnoj biblioteci u Boru, mladi iz borskog okruga moći će da čuju kako da uz pomoć sredstava iz programa „Mladi su zakon“, realizuju omladinski volonterski projekat u svom mestu ili se prijave na jedan od međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji.

mladi-su-zakon

Program Ministarstva omladine i sporta, „Mladi su zakon“, realizovaće resurs centar za istočnu Srbiju – Omladina JAZAS-a Požarevac u partnerstvu sa Timočkim omladinskim centrom (TOC) i Udruženjem građana „Šansa“.

Timočki omladinski centar, kao pratner za borski i zaječarski okrug, na promociji u Boru predstaviće poziv za učešće na javnom konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata na koji se mogu prijaviti registrovana i neformalna udruženja mladih u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih u istočnoj Srbiji.

Na promociji biće predstaviljeno i 30 međunarodnih volonterskih kampova u Srbiji, interneta stranica kampova, kao i način prijavljivanja. Učešće na svim kampovima je besplatno, a zainteresovani mogu očekivati punu podršku TOC-a i Mladih istraživača Srbije prilikom prijavljivanjaza kampove.

U okviru ovogodišnjeg programa „Mladi su zakon“, uz podršku osam resurs centara, finansiraće se preko 150 lokalnih omladinskih volonterskih projekatau Srbiji, koje će realizovati neformalne grupe i udruženja mladih.

Cilj promocije je da skrene plažnju mladih iz braničevskog, zaječarskog i borskog okruga na veliki broj mogućnosti za volontiranje tokom ovog leta u našoj zemlji, bilo da otputuju u drugi kraj Srbije ili ostanu u svom mestu i realizovati omladinski volonterski projekat.

Volonterski kampovi će okupiti strane i domaće volontere uzrasta od 18 do 30 godina, koji će u lokalnim zajednicama širom Srbije raditi na poslovima od javnog interesa za tu zajednicu ali istovremeno usavršiti veštine i steći prijatelje za ceo život. Ove aktivnosti su isključivo neprofitnog karaktera a kod mladih učesnika i učesnica razvija se volonterski stav i aktivan odnos prema društvu u kom žive.

(Timočki omladinski centar)