Prijava za novčanu pomoć (15.000 dinara) od danas i u borskim selima

Timovi Centra za socijalni rad (CSR) dežuraće od danas u borskim selima, kako bi meštanima olakšali prijavu za jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 15.000 dinara.

Centar za socijalni rad Bor raspisao je oglas u kome je pozivao nosioce domaćinstava da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć „za poboljšanje i unapređenje životnog standarda i kvaliteta života i zadovoljenje životnih potreba“.

„Jednokratna novčana pomoć se ostvaruje po domaćinstvu, ne po članu porodice na teritoriji grada Bora. Pravo na ovu pomoć imaju svi podnosioci zahteva, pod jednakim uslovima i u jednakom novčanom iznosu . Postupak za dodelu jednokratne novčane pomoći sprovodi Komisija, a nakon provere ispunjenosti uslova na osnovu podnete dokumentacije, biće utvrđena lista građana koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć“, navedeno je u oglasu SCR Bor.

Kako bi olakšali proces prijave predstavnici CSR dežuraće u seoskim mesnim zajednicama u terminu od 10 do 14 časova:

 • 23.10. – MZ Donja Bela Reka;
 • 24.10. – MZ Slatina;
 • 25.10. – MZ Bučje;
 • 26.10. – MZ Brestovac;
 • 30.10. – MZ Metovnica;
 • 31.10. – MZ Gornjane;
 • 02.11. – MZ Oštrelj;
 • 03.11. – MZ Krivelj;
 • 06.11. – Luka;
 • 07.11. – MZ Tanda;
 • 09.11. – MZ Zlot;
 • 10.11. – MZ Šarbanovac i
 • 13.11. – MZ Šarbanovac – Timok.

Uslov za ostvarivanje prava na novčanu pomoć je prebivalište, odnosno boravište na teritoriji grada Bora.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti:

1. Lična karta podnosioca zahteva i punoletnih članova domaćinstva. Za maloletna lica potreban je izvod iz matične knjige rođenih ili neki drugi dokument koji sadrži jedinstveni matični broj. Ovo je potrebno kao dokaz o prebivalištu / boravištu na teritoriji grada Bora.

2. Bilo koji dokument kao dokaz o vlasništvu nepokretnosti – Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, Rešenje o nasledstvu, Ugovor o poklonu, Ugovor o doživotnom izdržavanju, Rešenje katastra nepokretnosti o upisu nepokretnosti ili legalizaciji objekta.

U slučaju da ste podstanar, neophodna je lična karta vlasnika nepokretnosti i saglasnost vlasnika nepokretnosti za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Obrazac saglasnosti preuzima se u Centru za socijalni rad.

3. Tekući račun podnosioca zahteva na koji će Centar uplatiti sredstva.

Iz CSR kažu da je prijavu moguće podneti elektronskim putem, na mejl adresu: [email protected] ili doneti lično u centru, na adresi Vojske Jugoslavije broj 11.

Sve dodatne informacije se radnim danima mogu dobiti na broj telefona: 030/422-589 a vikendom i na broj telefona: 060/7377704.

Rok za prijavu je 20. novembar do 19 časova.